Z meštianskej kuchyne Bratislavy 15.-18. storočia

Dátum: 27. apríla 2021
Čas: 18:00
Miesto: Múzeum mesta Bratislavy, Apponyiho palác, Faustova sieň
Spoluorganizátor: Múzeum mesta Bratislavy
Hosť: Michal Duchoň
Cyklus: Prechádzky starým Prešporkom
Jazyk prednášky: slovenský
Vstupné: 2,- €, pre členov OZ Bratislavské rožky bezplatné

Ako vyzeralo stravovanie obyvateľov Bratislavy v stredoveku a v ranom novoveku sa nám pokúsi priblížiť prednáška, ktorá vychádza predovšetkým zo štúdia mestského účtovníctva – tzv. komorných kníh mesta. Jedinečný historický prameň bude využitý ako rekonštrukcia „jedálnička“ obyvateľov mesta perspektívou hostín a pohostení, ktoré Bratislava usporiadala pre rôzne návštevy kráľovských hodnostárov, či dokonca samotných panovníkov.

Pretože podstatou mestských účtov sú zakúpené suroviny na prípravu jedál, pokúsime sa na ich základe zrekonštruovať dobové trendy v konzumácii rôznych druhov jedál v širších súvislostiach so stravovaním v Uhorsku daného obdobia. Pozrieme sa na dobové odporúčania, aké jedlá sa majú konzumovať, ale tiež na spoločenský a sociálny aspekt stravovania v minulosti.

Pretože jedlo neslúžilo len na zabezpečenie základných fyzických potrieb, alebo bolo dôležitým reprezentatívnym prvkom, ktoré poukazovalo na sociálny status jednotlivca. V neposlednom rade sa budeme venovať otázke zásobovania mesta bežnými, ale aj luxusnými potravinami, prípadne ďalšími potrebnými náležitosťami, ktoré sa využívali pri varení a stolovaní.

Podporili nás