Unikátnu výstavu, ktorú pomáhala vytvoriť umelá inteligencia nájdete na nádvorí Starej radnice

Správy
17. júna 2024

Vo štvrtok 13. júna 2024 sa na nádvorí Starej radnice uskutočnila vernisáž najnovšej panelovej pop up výstavy „Občianska guráž“ z dielne OZ Bratislavské rožky. Pozrieť si ju môžete zadarmo do 27. júna 2024.

V Prešporku, rovnako ako v iných európskych mestách, pôsobilo v 19. storočí a začiatkom 20. storočia mnoho neziskových organizácií, čiže spolkov a združení. Tieto prezentovali dôležitosť rôznych tematických oblastí a človek sa nemohol tešiť spoločenskému uznaniu, pokiaľ nebol členom kasína, športového klubu, hospodárskej svojpomocnej organizácie, slobodomurárskej lóže, spevokolu, ženského spolku či samovzdelávacieho robotníckeho združenia. S najznámejšími z týchto spolkov a združení ste sa už určite stretli – či už v článkoch, na výstavách alebo v publikáciách OZ Bratislavské rožky. Patria medzi ne napríklad Bratislavský veslársky spolok, Bratislavský dobrovoľný hasičský spolok, Bratislavský okrášľovací spolok či Spolok domáceho priemyslu Izabella. Vďaka nim prispelo k rozvoju mesta viacero prešporských osobností, ktoré poznáme dodnes: arcivojvodkyňa Izabella, šermiar talianskeho pôvodu Ferdinand Martinengo, potomok hudobníckej rodiny Ján Batka či prešporská rodáčka Terézia Brunszvik.

A hoci sa členstvo v spolkoch stalo v dobovom Prešporku priam módou, bez úcty k občianskej guráži by bolo všetko inak a charitatívna činnosť či samotné dobrovoľníctvo by sa natoľko nerozšírili.

Práve občianska guráž sa stala nosnou témou novej panelovej výstavy OZ Bratislavské rožky.  Občianska guráž totiž znamená občiansku odvahu a  iniciatívu: pokojné, nenásilné reprezentovanie humanistických hodnôt vo verejných záležitostiach.

Vernisáž výstavy sa uskutočnila 13. júna 2024 na nádvorí Starej radnice a otvorila ju predsedníčka OZ Bratislavské rožky Eva Bolemant. Počas svojho príhovoru k niekoľkým desiatkam prítomných divákov povedala:

„Aj takouto formou výstavy chceme upriamiť pozornosť širokej verejnosti na dôležité a aktuálne témy v tejto oblasti.  Keď sme výstavu koncipovali, netušili sme, že práve teraz bude také aktuálne hovoriť o občianskej spoločnosti.“

Následne predniesol svoj príhovor riaditeľa Lisztovho inštitútu v Bratislave Pavol Venyercsány a po ňom kurátorka výstavy Réka Szabó. Tá vo svojom príhovore poznamenala:

„Občianska guráž je natoľko ľudský pojem, že sa nám zdalo vzrušujúce experimentovať s tým, ako by ho mohla ilustrovať umelá inteligencia. Na jednotlivých paneloch predstavujeme – spolu s obrazovým materiálom, ktorý má niekedy až poetický nádych – vybrané osobnosti Prešporka. Okrem toho môžeme vidieť aj originálne fotografie tej-ktorej osobnosti alebo samotného mesta, ktoré sme v záujme odlíšenia reality od fikcie jasne označili.“

Réka Szabó výstavu vytvorila spoločne s kolegom Sándorom Pappom ml. a obom kurátorom výstavy sa podaril v našich podmienkach mimoriadny počin, kedy umelú inteligenciu naučili pomocou kľúčových slov a fráz, čo to vlastne znamená občianska guráž.

Výsledok ich snaženia si môžete prezrieť zadarmo na nádvorí Starej radnice do 27. júna 2024.

Partnerom výstavy je Múzeum mesta Bratislavy a Inštitút Liszta Bratislava, ktorý je organizátorom podujatia Viac ako sused – Týždeň maďarskej kultúry v Bratislave, ktorého súčasťou bola vernisáž výstavy.

Výstavu finančne podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín 2023.

Peter Janoviček

Foto: Braňo Bibel

Podporili nás

Kalendár podujatí

Don`t copy text!