Copyright

© Občianske združenie Bratislavské rožky  –  Pozsonyi Kifli Polgári Társulás, 2010-2019

Použitie a uverejnenie akéhokoľvek obsahu (textov, fotografií, obrázkov, informačných prameňov, dokumentov) z webovej stránky www.bratislavskerozky.sk je možné len so súhlasom OZ Bratislavské rožky.

 

Názov vydavateľa: Občianske združenie Bratislavské rožky

ISSN: 2585-7762

Kontakt: bratislavskerozky@bratislavskerozky.sk