OZ

Občianske združenie Bratislavské rožky založilo niekoľko nadšencov, žijúcich v Bratislave a milujúcich Bratislavu. Svoju organizáciu pomenovali podľa presláveného sladkého pečiva, ktoré bolo symbolom multikultúrnej Bratislavy prelomu 19. a 20. storočia. Cieľom združenia je ochrana historických a kultúrnych hodnôt mesta a odovzdávanie cenných a zaujímavých informácií a vedomostí ďalším generáciám Bratislavčanov a všetkým záujemcom o históriu a kultúru.

Členovia združenia si dali tiež za úlohu prezentovať a podporovať kultúrne aktivity rôznych národnosti žijúcich v Bratislave, podporovať súčasný umelecký a kultúrny život mesta, posilniť lokálpatriotizmus a šíriť dobré meno Bratislavy tak na Slovensku, ako aj v zahraničí. Občianske združenie je prevádzkovateľom trojjazyčného internetového portálu www.bratislavskerozky.sk / www.pozsonyikifli.sk / www.pressburgerkipferl.sk, ktorého cieľom je informovať verejnosť o spomínaných aktivitách.

Tento webový portál okrem prezentácie kultúry, histórie a aktuálneho diania v Bratislave tiež podáva informácie o činnosti v oblasti záchrany a zachovania spoločného dedičstva Bratislavčanov, ako je napríklad digitalizácia dôležitých dokumentov, vytváranie databáz, virtuálnych výstav, interaktívnej mapy atď. Občianske združenie Bratislavské rožky sa pravidelne zúčastňuje na medzinárodných a domácich projektoch, vydávaní publikácií, organizovaní výstav, workshopov, vytváraní dokumentárnych filmov, ktoré sa zaoberajú popularizáciou kultúry a histórie Bratislavy.