Špacírka

V poslednom čase badáme veľký záujem o históriu nášho mesta, preto sme sa popri doterajšej činnosti rozhodli organizovať aj v minulosti obľúbené tematické tematické prechádzky po Bratislave pod vedením skúsených sprievodcov. Jazyk prechádzok: slovenský a maďarský. Aktuálny program nájdete v kalendári podujatí.

Literárna prechádzka po Bratislave s Istvánom Hornyákom
Trhy v Bratislave v minulosti (Komentovaná prechádzka cez platformu Zoom)
Maďarské tematické prechádzky OZ Bratislavské rožky si môžu záujemcovia tohto roku pozrieť v podobe krátkych videí
Maďarská tematická prechádzka zameraná na židovské tradície a židovskú súčasnosť v Bratislave
Po stopách nežnej revolúcie (tematická vychádzka)
Pistoriho palác
Židovský ortodoxný cintorín v Bratislave
Dóm sv. Martina – októbrová tematická vychádzka v maďarskom jazyku
OZ Bratislavské rožky si Kálmána Thalyho pripomenulo tematickou vychádzkou
Cestovanie v čase po Obchodnej ulici
Zoznámili sme sa so životom a dielom sochára Antona Brandla
Kostol trinitárov
Slávne dámy mesta Prešporka
Ďalší „palácový prieskum“ v Bratislave
Hore svahom – prechádzka medzi vilami zo „šťastných mierových čias“
Banky v Bratislave
Maďarská tematická prechádza o streľbe v Bratislave v roku 1919
Slovenská tematická prechádzka o streľbe v Bratislave v roku 1919
Cyklus vlastivedných prechádzok sme uzavreli venovanou osobnosti a dielu nášho rodáka Jána Fadrusza
V spolupráci s MČ Staré Mesto sme si posvietili na históriu i súčasnosť Pistoriho paláca
Židovský neologický cintorín
Na tematickú prechádzku Mihálya Brogyányiho prišli davy
S prechádzkou po stopách Johanna Nepomuka Hummela sme vzdali hold nášmu rodákovi
Martinský cintorín
Baroková záhrada Bratislavského hradu
Už tradične sme aj tento rok navštívili bratislavskú ortodoxnú synagógu
Belle Époque VII – o všetkom, čo sa nedostalo do turistických sprievodcov
Heraldická Bratislava
Hraničné kamene starej Bratislavy VI
Korzovanie s kávou… a s Bratislavskými rožkami
Nevzdali sme sa revolúcie! Na bratislavskom nábreží Dunaja sa napriek veľkej zime zišlo množstvo záujemcov
Maďarská tematická prechádzka po stopách Jána Fadrusza
Na prechádzke v synagóge sa zúčastnilo takmer 200 ľudí
Joseph Kaspar Mertz – prechádzka spojená s hudobným zážitkom
Po stopách Jána Batku – tematická prechádzka
Belle Époque VI – o všetkom, čo sa nedostalo do turistických sprievodcov
Prechádzka po Horskom parku – už po tretíkrát
V sobotu len pre nás jezuiti otvorili svoj kostol na Františkánskom námestí
Mikulášsky cintorín na Zuckermandli
Maďarská prechádzka po Ondrejskom cintoríne
Bratislava podľa Zsolta Lehela (od Rybného nám. po Starý most)
Stopy korunovácie so Štefanom Holčíkom
Tematická prechádzka: Reduta (pre členov OZ Bratislavské rožky)
Kaplnka sv. Jakuba
O dejiny Bratislavy je veľký záujem – na naše tematické prechádzky chodia aj návštevníci z iných miest a obcí
Bratislava a protestantizmus – sedemdesiat záujemcov na našej maďarskej tematickej prehliadke
Po stopách Istvána Széchenyiho
Tematická prechádzka: Hudobné historky zo starej Bratislavy III
Prechádzka po Horskom parku – už druhýkrát
Tematická prechádzka: Mikulášsky cintorín
Tematická prechádzka k štyrom bratislavským palácom Pálffyovcov
Letná prechádzka po Primaciálnom paláci v Bratislave
Tematická prechádzka: Hlavná železničná stanica a Múzeum dopravy
Bratislavou medzi dvoma svetovými vojnami
Belle Époque IV – o všetkom, čo sa nedostalo do turistických sprievodcov
Tematická prechádzka na kaverne z 1. svetovej vojny
Na prechádzke Bratislavských rožkov sa zúčastnilo neuveriteľne veľa záujemcov
Tematická prechádzka: Bratislava ako téma v denníku Új Szó (1948 – 1989)
Tematická prechádzka o bratislavských etnikách a komunitách na festivale [fjúžn]
Prechádzka približujúca architektúru obdobia Belle Époque prilákala množstvo záujemcov
Bratislavské krematórium
Belle Époque II. (v maďarskom jazyku)
Hraničné kamene starého Prešporka IV: zachované hraničné znaky Kačína a blízkeho okolia
Panenská – Konventná – Kozia: prešporská esencia
„Pozadie“ bratislavských sôch – prechádzka s Mátém Csandom (v maďarskom jazyku)
Kostol a kláštor sv. Alžbety
Horský park
Bratislavská Kalvária
Klariský kláštor a univerzitná knižnica
Sad Janka Kráľa a Tyršovo nábrežie
Belle Epoque I. – čo sa nedostalo do turistických sprievodcov (v maďarskom jazyku)
Kostol klarisiek
Hraničné kamene starého Prešporka – cieľ opakovaných vychádzok Bratislavských rožkov
(Slávne) ženy v Bratislave – tematická prechádzka (Jazyk prechádzky maďarský)
Kostol Navštívenia Panny Márie (Kostol Milosrdných bratov)
Akčná maďarská literárna prechádzka s Árpádom Korpásom
Zimný prístav
Židovský ortodoxný cintorín
Synagóga a Židovské komunitné múzeum
Hudobné historky zo starej Bratislavy – 2. časť
Dóm sv. Martina – 2. časť. Týždeň maďarskej kultúry
Cintorín pri Kozej bráne – 1. časť (Víkend otvorených záhrad a parkov)
Hraničné kamene hornej časti Vydrickej doliny a jej okolia
Kapucínsky kostol sv. Štefana
Evanjelické kostoly na Panenskej ulici
Prehliadka Dómu sv. Martina (fotoreportáž)
Bratislavská sobota devätnásteho
Vlastivedná nekrotúra – vychádzkovým krokom po Ondrejskom cintoríne