Špacírka

V poslednom čase badáme veľký záujem o históriu nášho mesta, preto sme sa popri doterajšej činnosti rozhodli organizovať aj v minulosti obľúbené tematické tematické prechádzky po Bratislave pod vedením skúsených sprievodcov. Jazyk prechádzok: slovenský a maďarský. Aktuálny program nájdete v kalendári podujatí.

Po stopách nežnej revolúcie (tematická vychádzka)
Pistoriho palác
Židovský ortodoxný cintorín v Bratislave
Dóm sv. Martina – októbrová tematická vychádzka v maďarskom jazyku
OZ Bratislavské rožky si Kálmána Thalyho pripomenulo tematickou vychádzkou
Cestovanie v čase po Obchodnej ulici
Zoznámili sme sa so životom a dielom sochára Antona Brandla
Kostol trinitárov
Slávne dámy mesta Prešporka
Ďalší „palácový prieskum“ v Bratislave
Hore svahom – prechádzka medzi vilami zo „šťastných mierových čias“
Banky v Bratislave
Maďarská tematická prechádza o streľbe v Bratislave v roku 1919
Slovenská tematická prechádzka o streľbe v Bratislave v roku 1919
Prehliadka Dómu sv. Martina (fotoreportáž)
Vlastivedná nekrotúra – vychádzkovým krokom po Ondrejskom cintoríne
Bratislavská sobota devätnásteho
Synagóga a Židovské komunitné múzeum
Hudobné historky zo starej Bratislavy – 2. časť
Evanjelické kostoly na Panenskej ulici
Kapucínsky kostol sv. Štefana
Dóm sv. Martina – 2. časť. Týždeň maďarskej kultúry
Cintorín pri Kozej bráne – 1. časť (Víkend otvorených záhrad a parkov)
Hraničné kamene hornej časti Vydrickej doliny a jej okolia
Kostol Navštívenia Panny Márie (Kostol Milosrdných bratov)
Hraničné kamene starého Prešporka – cieľ opakovaných vychádzok Bratislavských rožkov
(Slávne) ženy v Bratislave – tematická prechádzka (Jazyk prechádzky maďarský)
Židovský ortodoxný cintorín
Zimný prístav
Akčná maďarská literárna prechádzka s Árpádom Korpásom
Belle Époque II. (v maďarskom jazyku)
Panenská – Konventná – Kozia: prešporská esencia
Bratislavské krematórium
Horský park
Kostol a kláštor sv. Alžbety
Hraničné kamene starého Prešporka IV: zachované hraničné znaky Kačína a blízkeho okolia
„Pozadie“ bratislavských sôch – prechádzka s Mátém Csandom (v maďarskom jazyku)
Sad Janka Kráľa a Tyršovo nábrežie
Belle Epoque I. – čo sa nedostalo do turistických sprievodcov (v maďarskom jazyku)
Kostol klarisiek
Bratislavská Kalvária
Klariský kláštor a univerzitná knižnica
Korzovanie s kávou… a s Bratislavskými rožkami
Hraničné kamene starej Bratislavy VI
Heraldická Bratislava
Nevzdali sme sa revolúcie! Na bratislavskom nábreží Dunaja sa napriek veľkej zime zišlo množstvo záujemcov
Josep Kaspar Mertz – prechádzka spojená s hudobným zážitkom
Po stopách Jána Batku – tematická prechádzka
Prechádzka po Horskom parku – už po tretíkrát
Na prechádzke v synagóge sa zúčastnilo takmer 200 ľudí
Belle Époque VI – o všetkom, čo sa nedostalo do turistických sprievodcov
Maďarská tematická prechádzka po stopách Jána Fadrusza
Belle Époque VII – o všetkom, čo sa nedostalo do turistických sprievodcov
Martinský cintorín
Baroková záhrada Bratislavského hradu
Už tradične sme aj tento rok navštívili bratislavskú ortodoxnú synagógu
S prechádzkou po stopách Johanna Nepomuka Hummela sme vzdali hold nášmu rodákovi
Židovský neologický cintorín
Na tematickú prechádzku Mihálya Brogyányiho prišli davy
Cyklus vlastivedných prechádzok sme uzavreli venovanou osobnosti a dielu nášho rodáka Jána Fadrusza
V spolupráci s MČ Staré Mesto sme si posvietili na históriu i súčasnosť Pistoriho paláca
Bratislava a protestantizmus – sedemdesiat záujemcov na našej maďarskej tematickej prehliadke
V sobotu len pre nás jezuiti otvorili svoj kostol na Františkánskom námestí
Mikulášsky cintorín na Zuckermandli
Bratislava podľa Zsolta Lehela (od Rybného nám. po Starý most)
Kaplnka sv. Jakuba
Tematická prechádzka: Reduta (pre členov OZ Bratislavské rožky)
Stopy korunovácie so Štefanom Holčíkom
Prechádzka približujúca architektúru obdobia Belle Époque prilákala množstvo záujemcov
Maďarská prechádzka po Ondrejskom cintoríne
Tematická prechádzka k štyrom bratislavským palácom Pálffyovcov
Prechádzka po Horskom parku – už druhýkrát
Tematická prechádzka: Mikulášsky cintorín
Tematická prechádzka o bratislavských etnikách a komunitách na festivale [fjúžn]
Tematická prechádzka: Bratislava ako téma v denníku Új Szó (1948 – 1989)
Na prechádzke Bratislavských rožkov sa zúčastnilo neuveriteľne veľa záujemcov
Tematická prechádzka na kaverne z 1. svetovej vojny
Bratislavou medzi dvoma svetovými vojnami
Belle Époque IV – o všetkom, čo sa nedostalo do turistických sprievodcov
Tematická prechádzka: Hlavná železničná stanica a Múzeum dopravy
Tematická prechádzka: Hudobné historky zo starej Bratislavy III
Letná prechádzka po Primaciálnom paláci v Bratislave
Po stopách Istvána Széchenyiho
O dejiny Bratislavy je veľký záujem – na naše tematické prechádzky chodia aj návštevníci z iných miest a obcí