Fundraising

OZ Bratislavské rožky funguje vďaka finančným prostriedkom z projektov, darovaným percentám z dane, členským príspevkom, fundraisingovým akciám. Je veľmi dôležité, že na väčších bratislavských podujatiach, akými sú Dobrý trh, Vianočné trhy, Kapitulské dvory, Víkend otvorených parkov a záhrad atď., prevádzkujeme vlastný stánok, kde sa môžeme s našimi priaznivcami, podporovateľmi a záujemcami stretnúť aj osobne a popularizovať našu činnosť.

Články TU: https://bratislavskerozky.sk/tag/markt/

Podporili nás