Kontakt


  • Názov organizácie: OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY - POZSONYI KIFLI POLGÁRI TÁRSULÁS

  • Adresa: Rajská 15, 3. poschodie, 811 08 Bratislava
  • IČO:42183499
  • Právna forma: občianske združenie
  • Číslo účtu: 2847511657/0200, Všeobecná úverová banka, a.s.
  • IBAN:SK71 0200 0000 0028 4751 1657
  • SWIFT KÓD: SUBASKBX

Podporili nás