Ľudia

Eva Bolemant, zakladateľka občianskeho združenia, predsedníčka

Kontakt: bratislavskerozky@bratislavskerozky.sk

 

Sándor Papp ml., zakladateľ občianskeho združenia, člen predsedníctva

Kontakt: bratislavskerozky@bratislavskerozky.sk 

 

Ján Vyhnánek, podpredseda

Kontakt: vyhnanek@bratislavskerozky.sk

 

Árpád Korpás, podpredseda.

Kontakt: korpasarpad@pozsonyikifli.sk 

 

Peter Janoviček, šéfredaktor www.bratislavskerozky.sk

Kontakt: janovicek@bratislavskerozky.sk

 

Iveta Bartošovičová, koordinátorka členstva

Kontakt: bartosovicova@bratislavskerozky.sk

 

Mária Ziff, fundraising

Konatakt: office@bratislavskerozky.sk

 

Réka Szabó, grafické práce, vizuál, dizajn

Kontakt: szaboreka@pozsonyikifli.sk 

 

Braňo Bibel, fotografie

Kontakt: brabib@gmail.com

 

Flóra Paluska, eshop, koordinátorka členstva

Kontakt: office@bratislavskerozky.sk