Ľudia

Eva Bolemant, zakladateľka občianského združenia, predsedníčka

Kontakt: bratislavskerozky@bratislavskerozky.sk

 

Sándor Papp ml., zakladateľ občianského združenia, šéfredaktor

Kontakt: bratislavskerozky@bratislavskerozky.sk 

 

Ján Vyhnánek, podpredseda

Kontakt: vyhnanek@bratislavskerozky.sk

 

Árpád Korpás, podpredseda

Kontakt: korpasarpad@pozsonyikifli.sk 

 

Iveta Bartošovičová, koordinátorka členstva

Kontakt: bartosovicova@bratislavskerozky.sk

 

Réka Szabó, grafické práce, vizuál, dizajn

Kontakt: szaboreka@pozsonyikifli.sk 

 

Braňo Bibel, fotografie

Kontakt: brabib@gmail.com