BArožky

OZ Bratislavské rožky oslávilo deviate narodeniny v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca
Po stopách nežnej revolúcie (tematická vychádzka)
OZ Bratislavské rožky očakáva návštevníkov vianočných trhov v Bratislave na prominentnom mieste
Nový Prešporský kalendár so 170-ročnými pohľadmi na mesto
Pistoriho palác
Židovský ortodoxný cintorín v Bratislave
Zoltán Szalay: Florián Rómer, záchranca rozprávok Ilustroval: Zsolt Lukács
Dóm sv. Martina – októbrová tematická vychádzka v maďarskom jazyku
OZ Bratislavské rožky si Kálmána Thalyho pripomenulo tematickou vychádzkou
Bratislavské udalosti z roku 1919 si OZ Bratislavské rožky pripomína jedinečnou „pop-up“
Cestovanie v čase po Obchodnej ulici
OZ Bratislavské rožky si udalosti v meste z roku 1919 pripomenie exteriérovou výstavou
Zoznámili sme sa so životom a dielom sochára Antona Brandla
Novú Bratislavskú rozprávku sme predstavili v rodnom dome Floriána Rómera
Kostol trinitárov
Dvory a usadlosti bratislavských predmestí
Slávne dámy mesta Prešporka
Po prešporskej Promenáde jazdí električka… Jenő Görföl predstavil knižný titul z dielne OZ Bratislavské rožky
Knižný sviatok „rožkov“ v bratislavskom Csemadoku
Kuriózna pohľadnica
Ďalší „palácový prieskum“ v Bratislave
Hore svahom – prechádzka medzi vilami zo „šťastných mierových čias“
Banky v Bratislave
Čo chutilo v Bratislave
Prešporské záhrady
Stretnutie s Rigelem
Maďarská tematická prechádza o streľbe v Bratislave v roku 1919
Slovenská tematická prechádzka o streľbe v Bratislave v roku 1919
Korunovačné veduty Prešporka
OZ Bratislavské rožky získalo ďalšie prestížne ocenenie
Csaba Molnár: „…Z nášho filmu musí byť zrejmé, ako vidíme Bratislavu”
Obrovský záujem na prezentácii knihy Hudobný sprievodca po Bratislave
Prednáškovú sálu Univerzitnej knižnice v Bratislave sme zaplnili do prasknutia (fotoreportáž)
O potokoch a studničkách Bratislavy (fotoreportáž)
Šport v starej Bratislave
Letci z Prešporka vo Veľkej vojne
Storočie Feiglerovcov
Peter Salner: Kaviarne starej Bratislavy
Páter Scherz: legenda a skutočnosť
Vily nad hradom
Taká bola Karlova Ves
Po letnej prestávke sme opäť otvorili cyklus Prechádzky starým Prešporkom
Pentcho. Príbeh parníka
Elena Mannová: Spolky a modernizácia Prešporka v 19. storočí
Pikošky z bratislavských pohľadníc
Prezentácia projektu Pamäť mesta Bratislavy na podujatí OZ Bratislavské rožky
Aj my svojou troškou prispeli do cyklu osláv 150. výročia založenia mestského múzea
Na rozprávanie prof. Ondrčku o dnes už kultovom obytnom bloku Unitas sa prišlo pozrieť viac záujemcov, ako sme dúfali
Otvorili sme jesenný cyklus prednášok o starej Bratislave
Z histórie Mestského divadla
Školy v Prešporku
História verejnej mestskej dopravy v Prešporku
Prešporský rodák Adolf Frankl
Nábrežím Dunaja – od mosta k mostu
Imidž mesta Pressburg/Pozsony, Bratislava na pohľadniciach – premeny námestí a ulíc
Pavel Dvořák: Dunaj v živote Bratislavy v bližšej i veľmi vzdialenej minulosti
Ľudovít Rajter a Bratislava
Náhrobné pamiatky a nápisy v stredovekej a ranonovovekej Bratislave
Deň detí s Bratislavskými rožkami
Na svete je ďalšia Bratislavská rozprávka
Rozprávkové knihy krstili bratislavskými rožkami (fotoreportáž)
Vivat Béla Bartók!
Čerstvú Bratislavskú rozprávku s názvom Rozprávky zo žltej električky si môžete zakúpiť v našom stánku na Dobrom trhu
Bratislavské rozprávky ocenené prémiou!
Prvé konské dostihy v Prešporku sa skončili škandálom
Je tu nová bratislavská rozprávka – o Széchenyim
Rozprávku o Széchenyim sme predstavili v budove bývalého uhorského snemu
Bratislavské rozprávky – Rozprávky zo žltej električky
Viera Kamenická: Rozprávky zo Židovskej ulice
Uviedli sme novú bratislavskú rozprávku o „viedenskej električke“ do života
Rozprávky zo Židovskej ulice a Martinengo. Úspešné prezentácie kníh v Múzeu mesta Bratislavy
MARTINENGO – Na svete je ďalšia bratislavská rozprávka
Prešporský muzikmajster. Maďarská rozprávková kniha o Jánovi Batkovi
Prešporský muzikmajster Batka – prezentácia najnovšej bratislavskej rozprávky
Zásluhy Ferdinanda Martinenga siahajú oveľa ďalej ako “len“ po založenie Dobrovoľného hasičského spolku
Vychádza slovenská verzia rozprávky Prešporský muzikmajster Batka
Rozprávky zo zaniknutého sveta – už aj v maďarčine Viera Kamenická: Rozprávky zo Židovskej ulice
Akty F. alebo na margo rozprávkovej knihy Fadrusz
Prehliadka Dómu sv. Martina (fotoreportáž)
Vlastivedná nekrotúra – vychádzkovým krokom po Ondrejskom cintoríne
Bratislavská sobota devätnásteho
Synagóga a Židovské komunitné múzeum
Hudobné historky zo starej Bratislavy – 2. časť
Evanjelické kostoly na Panenskej ulici
Kapucínsky kostol sv. Štefana
Dóm sv. Martina – 2. časť. Týždeň maďarskej kultúry
Cintorín pri Kozej bráne – 1. časť (Víkend otvorených záhrad a parkov)
Hraničné kamene hornej časti Vydrickej doliny a jej okolia
Kostol Navštívenia Panny Márie (Kostol Milosrdných bratov)
Hraničné kamene starého Prešporka – cieľ opakovaných vychádzok Bratislavských rožkov
(Slávne) ženy v Bratislave – tematická prechádzka (Jazyk prechádzky maďarský)
Židovský ortodoxný cintorín
Zimný prístav
Akčná maďarská literárna prechádzka s Árpádom Korpásom
Belle Époque II. (v maďarskom jazyku)
Panenská – Konventná – Kozia: prešporská esencia
Bratislavské krematórium
Horský park
Kostol a kláštor sv. Alžbety
Hraničné kamene starého Prešporka IV: zachované hraničné znaky Kačína a blízkeho okolia
„Pozadie“ bratislavských sôch – prechádzka s Mátém Csandom (v maďarskom jazyku)
Sad Janka Kráľa a Tyršovo nábrežie
Belle Epoque I. – čo sa nedostalo do turistických sprievodcov (v maďarskom jazyku)
Kostol klarisiek
Bratislavská Kalvária
Klariský kláštor a univerzitná knižnica
Korzovanie s kávou… a s Bratislavskými rožkami
Hraničné kamene starej Bratislavy VI
Heraldická Bratislava
Nevzdali sme sa revolúcie! Na bratislavskom nábreží Dunaja sa napriek veľkej zime zišlo množstvo záujemcov
Josep Kaspar Mertz – prechádzka spojená s hudobným zážitkom
Po stopách Jána Batku – tematická prechádzka
Prechádzka po Horskom parku – už po tretíkrát
Na prechádzke v synagóge sa zúčastnilo takmer 200 ľudí
Belle Époque VI – o všetkom, čo sa nedostalo do turistických sprievodcov
Maďarská tematická prechádzka po stopách Jána Fadrusza
Belle Époque VII – o všetkom, čo sa nedostalo do turistických sprievodcov
Martinský cintorín
Baroková záhrada Bratislavského hradu
Už tradične sme aj tento rok navštívili bratislavskú ortodoxnú synagógu
S prechádzkou po stopách Johanna Nepomuka Hummela sme vzdali hold nášmu rodákovi
Židovský neologický cintorín
Na tematickú prechádzku Mihálya Brogyányiho prišli davy
Cyklus vlastivedných prechádzok sme uzavreli venovanou osobnosti a dielu nášho rodáka Jána Fadrusza
V spolupráci s MČ Staré Mesto sme si posvietili na históriu i súčasnosť Pistoriho paláca
Bratislava a protestantizmus – sedemdesiat záujemcov na našej maďarskej tematickej prehliadke
V sobotu len pre nás jezuiti otvorili svoj kostol na Františkánskom námestí
Mikulášsky cintorín na Zuckermandli
Bratislava podľa Zsolta Lehela (od Rybného nám. po Starý most)
Kaplnka sv. Jakuba
Tematická prechádzka: Reduta (pre členov OZ Bratislavské rožky)
Stopy korunovácie so Štefanom Holčíkom
Prechádzka približujúca architektúru obdobia Belle Époque prilákala množstvo záujemcov
Maďarská prechádzka po Ondrejskom cintoríne
Tematická prechádzka k štyrom bratislavským palácom Pálffyovcov
Prechádzka po Horskom parku – už druhýkrát
Tematická prechádzka: Mikulášsky cintorín
Tematická prechádzka o bratislavských etnikách a komunitách na festivale [fjúžn]
Tematická prechádzka: Bratislava ako téma v denníku Új Szó (1948 – 1989)
Na prechádzke Bratislavských rožkov sa zúčastnilo neuveriteľne veľa záujemcov
Tematická prechádzka na kaverne z 1. svetovej vojny
Bratislavou medzi dvoma svetovými vojnami
Belle Époque IV – o všetkom, čo sa nedostalo do turistických sprievodcov
Tematická prechádzka: Hlavná železničná stanica a Múzeum dopravy
Tematická prechádzka: Hudobné historky zo starej Bratislavy III
Letná prechádzka po Primaciálnom paláci v Bratislave
Po stopách Istvána Széchenyiho
Dvojjazyčná interaktívna výstava o dejinách Bratislavy – nielen pre Bratislavčanov
Fadrusz je už na dunajskom nábreží!
Bratislavská busta Jána Batku sa môže vrátiť na pôvodné miesto
Odovzdali sme ocenenia Zlatý rožok 2018!
Bratislava a vznik Československa
Vyšiel Prešporský kalendár 2019! Ateliér Kozics pôsobil v Bratislave viac ako sedem desaťročí
Bratislavské rožky a PamMap.sk digitalizujú ďalšiu vzácnu pozostalosť
OZ Bratislavské rožky laureátom ceny Pro Patria
Ďalšie významné ocenenie pre OZ Bratislavské rožky
Zlatý rožok 2017. Bratislavské rožky oslavovali siedme narodeniny v Carlton Hoteli (Fotoreportáž)
„Makové rožky majú vždy tvar podkovy a orechové tvar písmena C.“Navštívte stánok OZ Bratislavské rožky na vianočných trhoch!
Vyšiel Prešporský kalendár 2018! Karl Körper – „Souvenir de Pressbourg“
O dejiny Bratislavy je veľký záujem – na naše tematické prechádzky chodia aj návštevníci z iných miest a obcí
Naše tohtoročné slávnostné podujatie „Zlatý rožok“ dopadlo na jednotku (fotoreportáž)
Vyšiel Prešporský kalendár 2017! Je venovaný Izabele – aristokratke, ktorá fotila Bratislavu.
„História na zjedenie“ na bratislavských vianočných trhoch
Bratislavské rožky sa zúčastnili na projekte o multikulturalizme
Anno: Gucki Neulinger (1893 – 1992). Vyšiel Prešporský kalendár 2016
Bratislavské rožky už aj po nemecky!
Toponymia predmestí Bratislavy
„Makové majú vždy tvar podkovy a orechové zasa tvar písmena C“
Máme pre Vás pravý Prešporský kalendár
Prešporský tanečník Rudolf Laban
Mertzov Prešporok – Krajčo hrá Mertza
Prechádzky starým Prešporkom
Odštartovali sme nový projekt s Alianciou Stará Tržnica
Spustili sme digitalizáciu Batkovej pozostalosti