Prednáška

Prostredníctvom historických pohľadníc a fotografií sa spoločne vydáme na fascinujúcu prechádzku starou Bratislavou. Séria prednášok OZ Bratislavské rožky a jeho hostí. Jazyk virtuálnych prechádzok: slovenský. Aktuálny program nájdete v kalendári podujatí.

Dvory a usadlosti bratislavských predmestí
Kuriózna pohľadnica
Čo chutilo v Bratislave
Prešporské záhrady
Stretnutie s Rigelem
Korunovačné veduty Prešporka
Obrovský záujem na prezentácii knihy Hudobný sprievodca po Bratislave
Prednáškovú sálu Univerzitnej knižnice v Bratislave sme zaplnili do prasknutia (fotoreportáž)
O potokoch a studničkách Bratislavy (fotoreportáž)
Šport v starej Bratislave
Letci z Prešporka vo Veľkej vojne
Storočie Feiglerovcov
Peter Salner: Kaviarne starej Bratislavy
Páter Scherz: legenda a skutočnosť
Vily nad hradom
Taká bola Karlova Ves
Po letnej prestávke sme opäť otvorili cyklus Prechádzky starým Prešporkom
Pentcho. Príbeh parníka
Elena Mannová: Spolky a modernizácia Prešporka v 19. storočí
Pikošky z bratislavských pohľadníc
Prezentácia projektu Pamäť mesta Bratislavy na podujatí OZ Bratislavské rožky
Aj my svojou troškou prispeli do cyklu osláv 150. výročia založenia mestského múzea
Na rozprávanie prof. Ondrčku o dnes už kultovom obytnom bloku Unitas sa prišlo pozrieť viac záujemcov, ako sme dúfali
Otvorili sme jesenný cyklus prednášok o starej Bratislave
Z histórie Mestského divadla
Školy v Prešporku
História verejnej mestskej dopravy v Prešporku
Prešporský rodák Adolf Frankl
Nábrežím Dunaja – od mosta k mostu
Imidž mesta Pressburg/Pozsony, Bratislava na pohľadniciach – premeny námestí a ulíc
Pavel Dvořák: Dunaj v živote Bratislavy v bližšej i veľmi vzdialenej minulosti
Ľudovít Rajter a Bratislava
Náhrobné pamiatky a nápisy v stredovekej a ranonovovekej Bratislave
Bratislava a vznik Československa
Toponymia predmestí Bratislavy
Prešporský tanečník Rudolf Laban
Mertzov Prešporok – Krajčo hrá Mertza
Prechádzky starým Prešporkom