Prednáška

Prostredníctvom historických pohľadníc a fotografií sa spoločne vydáme na fascinujúcu prechádzku starou Bratislavou. Séria prednášok OZ Bratislavské rožky a jeho hostí. Jazyk virtuálnych prechádzok: slovenský. Aktuálny program nájdete v kalendári podujatí.

Vydarený prešporský večer so Štefanom Holčíkom
Vysoká divácka účasť na prednáške Dominiky Zbončákovej
Peter Buday: Pamiatková starostlivosť v Prešporku
Prednáška Jána Vyhnánka „Zabudnuté a menej známe domy bratislavských rodákov 2“
Prednášky s BArožkami v Pistoriho paláci 2023
Úspešný štart nového cyklu prednášok v Pistoriho paláci
Nová online prednáška. 300 rokov očkovania na území dnešného Slovenska
Prechádzky starým Prešporkom 2021. Populárny cyklus prednášok pokračuje v podobe krátkych filmov
Bratislavské rožky opäť rozbehli obľúbené prednášky: O nemčine a Nemcoch v starom Prešporku s doc. Jurajom Šedivým
Dvory a usadlosti bratislavských predmestí
Kuriózna pohľadnica
Čo chutilo v Bratislave
Prešporské záhrady
Stretnutie s Rigelem
Korunovačné veduty Prešporka
Bratislava a vznik Československa
Otvorili sme jesenný cyklus prednášok o starej Bratislave
Školy v Prešporku
Z histórie Mestského divadla
Aj my svojou troškou prispeli do cyklu osláv 150. výročia založenia mestského múzea
Pikošky z bratislavských pohľadníc
Prezentácia projektu Pamäť mesta Bratislavy na podujatí OZ Bratislavské rožky
Na rozprávanie prof. Ondrčku o dnes už kultovom obytnom bloku Unitas sa prišlo pozrieť viac záujemcov, ako sme dúfali
Pentcho. Príbeh parníka
Elena Mannová: Spolky a modernizácia Prešporka v 19. storočí
Po letnej prestávke sme opäť otvorili cyklus Prechádzky starým Prešporkom
Storočie Feiglerovcov
Letci z Prešporka vo Veľkej vojne
Šport v starej Bratislave
Obrovský záujem na prezentácii knihy Hudobný sprievodca po Bratislave
O potokoch a studničkách Bratislavy (fotoreportáž)
Prednáškovú sálu Univerzitnej knižnice v Bratislave sme zaplnili do prasknutia (fotoreportáž)
Páter Scherz: legenda a skutočnosť
Vily nad hradom
Peter Salner: Kaviarne starej Bratislavy
Taká bola Karlova Ves
Náhrobné pamiatky a nápisy v stredovekej a ranonovovekej Bratislave
Imidž mesta Pressburg/Pozsony, Bratislava na pohľadniciach – premeny námestí a ulíc
Pavel Dvořák: Dunaj v živote Bratislavy v bližšej i veľmi vzdialenej minulosti
Prešporský rodák Adolf Frankl
Nábrežím Dunaja – od mosta k mostu
História verejnej mestskej dopravy v Prešporku
Toponymia predmestí Bratislavy
Ľudovít Rajter a Bratislava
Prešporský tanečník Rudolf Laban
Mertzov Prešporok – Krajčo hrá Mertza
Prechádzky starým Prešporkom