Redakcia

Názov vydavateľa: Občianske združenie Bratislavské rožky

ISSN: 2585-7762

Štatutárny orgán, predsedníčka: Mgr. Eva Bolemant

 

Sídlo: Rajská 15, 3. poschodie, Bratislava
Kontakt: bratislavskerozky@bratislavskerozky.sk

 

Šéfredaktor: Peter Janoviček

Administrátor: Sándor Papp ml.

Grafické práce: vizuál, dizajn:  Réka Szabó

Fotografie: Braňo Bibel

Jazykové korektúry: Ida Bibelová, Ivana Ihnátová

Preklady:  Jitka Rožňová

 

Redakčná rada: PhDr. Jitka Rožňová, PhD, PhDr. Elena Kurincová, Mgr. Jana Luková, doc., PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD., Mgr. Peter Buday, PhD., Ing. Július Cmorej, JUDr. Ján Vyhnánek, PhD., Peter Martinko, Mgr. Sándor Papp ml.