Redakcia

Názov vydavateľa: Občianske združenie Bratislavské rožky

ISSN: 2585-7762

Štatutárny orgán, predsedníčka: Mgr. Eva Bolemant

 

Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 

Sídlo: Rajská 15, 3. poschodie, Bratislava
Kontakt: bratislavskerozky@bratislavskerozky.sk

 

Šéfredaktor: Mgr. Sándor Papp ml.

Administrátor: Mgr. Eva Bolemant, Mgr. Ladislav Borka

 

Grafické práce: vizuál, dizajn: Mgr. art. Réka Szabó

Fotografie: Braňo Bibel

 

Jazykové korektúry: Ivana Ihnátová

Preklady: PhDr. Jitka Rožňová

 

Redakčná rada: PhDr. Jitka Rožňová, PhD, PhDr. Elena Kurincová, Mgr. Jana Luková, doc., PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD., Mgr. Peter Buday, PhD., Ing. Július Cmorej, JUDr. Ján Vyhnánek, PhD., Peter Martinko, Mgr. Sándor Papp ml.

Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.