Markt

Fundraising podujatie (získavajúce podporu a zdroje pre neziskové organizácie) OZ Bratislavské rožky, cieľom ktorého je popularizovať činnosť občianskeho združenia. Spolu s dobrovoľníkmi sa pravidelne zúčastňujeme na rôznych podujatiach, trhoch, workshopoch. Prostredníctvom našej internetovej stránky, tlačovín a PR materiálov upriamujeme pozornosť verejnosti na naše aktivity, zamerané na ochranu kultúrnych a historických hodnôt. Na našich fundraising podujatiach nesmú, samozrejme, chýbať ani chutné bratislavské rožky. Aktuálny program nájdete v kalendári podujatí.