Príspevky autora: office

Vychádza nová rozprávková kniha Bratislavských rožkov o tajuplnom stretnutí s rabínom Chatamom Soferom

Na dunajskom nábreží, neďaleko vyústenia električkového tunela, sa nachádza tak trochu tajuplné miesto. Pod zemou tu leží pozostatok starého židovského cintorína, v ktorom našiel svoj večný odpočinok „zázračný“ prešporský rabín, učenec, spisovateľ a učiteľ Chatam Sofer. Práve jemu je venovaná novinka z knižnej edície „Bratislavské rozprávky“, ktorú vydáva občianske združenie Bratislavské rožky. Po úspechu „Rozprávok zo […]

https://bratislavskerozky.sk/vychadza-nova-rozpravkova-kniha-bratislavskych-rozkov-o-tajuplnom-stretnuti-s-rabinom-chatamom-soferom/

Detské knižky Bratislavských rožkov na výstave #slovo#jazyk#kniha v Bibiane

Výstavu #slovo#jazyk#kniha v Bibiane jej tvorcovia poňali ako „komornú oslavu“ Medzinárodného dňa materinského jazyka (21. februára) a Medzinárodného dňa detskej knihy (2. apríla). Na Slovensku hovorí iným ako slovenským materinským jazykom 13 oficiálne uznaných národnostných menšín: bulharská, česká, chorvátska, maďarská, moravská, nemecká, poľská, rómska, rusínska, ruská, srbská, ukrajinská a židovská. Autori výstavy k nim pridali aj vietnamskú […]

https://bratislavskerozky.sk/detske-knizky-bratislavskych-rozkov-na-vystave-slovojazykkniha-v-bibiane/