Vychádza nová rozprávková kniha Bratislavských rožkov o tajuplnom stretnutí s rabínom Chatamom Soferom

Bratislavské rozprávky
31. marca 2022

Úspešná a oceňovaná edícia „Bratislavské rozprávky“, ktorú vydáva občianske združenie Bratislavské rožky, sa rozrastá o mimoriadnu novinku. Autorka Viera Kamenická v knihe „Chatam Sofer alebo moje tajuplné stretnutie s rabínom“ priblíži detským čitateľom, ale aj ich rodičom legendárneho prešporského rabína a takmer zaniknutý svet starej židovskej Bratislavy.

Na dunajskom nábreží, neďaleko vyústenia električkového tunela, sa nachádza tak trochu tajuplné miesto. Pod zemou tu leží pozostatok starého židovského cintorína, v ktorom našiel svoj večný odpočinok „zázračný“ prešporský rabín, učenec, spisovateľ a učiteľ Chatam Sofer.

Práve jemu je venovaná novinka z knižnej edície „Bratislavské rozprávky“, ktorú vydáva občianske združenie Bratislavské rožky. Po úspechu „Rozprávok zo Židovskej ulice“ siahla autorka Viera Kamenická po námete, ktorý nepochybne zaujme širokú čitateľskú obec vzhľadom na množstvo autentických udalostí spätých s dejinami Bratislavy.

Dajme však slovo odborníčke na slovo vzatej, ktorá nám knihu priblíži.

Dr. Katarína Mešková Hradská, PhD. z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied o knihe Viery Kamenickej napísala: „Pre Kamenickú je Chatam Sofer zdrojom jej celoživotného záujmu. Netají sa tým, že už v mladosti ju zaujala osobnosť tohto rabína. Sústavne sa venovala zhromažďovaniu informácií a dokumentov, ktoré napokon zúročila v texte pripomínajúcom rabínove životné osudy, myšlienkové pochody (filozofiu i náhľady na svet) až po jeho odchod z pozemského života… Zobraziť výnimočnosť a zložitosť tejto osobnosti a ponúknuť ju čitateľovi v zrozumiteľnej podobe ju postavilo pred dilemu, akým spôsobom námet zrealizovať. Zvolila si veľmi zrozumiteľný štýl, ktorým čitateľa vráti do minulosti židovskej Bratislavy a sprítomní tak dejiny židovskej komunity. Vďaka jej pútavému prejavu sa (nielen) detský čitateľ stane pozorovateľom osudov tohto židovského mysliteľa, pričom zachováva autenticitu a do deja či víru udalostí vsúva múdreho rabína, čím v súčasnosti oživí minulosť, aby ju zachovala pre budúce generácie.“ 

Knižka Viery Kamenickej „Chatam Sofer alebo moje tajuplné stretnutie s rabínom“, s ilustráciami Dušana Nágela nie je skutočnou rozprávkou, je skôr putovaním svetom snov, spomienok, legiend a histórie židovskej Bratislavy. Je pamiatkou na osobnosť svetového významu, ktorá v starom Prešporku našla domov a zapustila tu korene.

Doplnkom knihy je slovníček pojmov z názvoslovia židovského náboženstva, dejín a kultúry.

Knihe prajeme množstvo spokojných čitateľov z radov detského publika, ich rodičov, ako aj záujemcov o dejiny Prešporku. Rozprávanie o židovskej Bratislave a múdrom a dobrom Chatamovi Soferovi, ktorý podľa slov jeho súčasníkov bol „svetlom vo svojom pokolení“ bude iste mimoriadnym čitateľským zážitkom.

 

 

 

Občianske združenie Bratislavské rožky knihu ponúka na predaj vo svojom eshope na adrese: https://bratislavskerozky.sk/eshop, rovnako ale je možné si knihu zakúpiť osobne v kancelárii združenia na Rajskej 15 (3. poschodie).

 

 

Kniha sa bude dať kúpiť aj v stánku Bratislavských rožkov na tohtoročnom Dobrom trhu na Panenskej dňa 30. apríla 2022 a rovnako na 9. ročníku Bratislavského knižného festivalu #BRaK v Novej Cvernovke, v termíne 14. a 15. mája 2022.

Bratislavské rožky pripravujú aj slávnostné uvedenie tejto knihy, o ktorom budú včas informovať.

Kniha Viery Kamenickej „Chatam Sofer alebo moje tajuplné stretnutie s rabínom“ vyšla s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Peter Janoviček

Podporili nás

Kalendár podujatí

Don`t copy text!