Ďalšie významné ocenenie pre OZ Bratislavské rožky

Správy
22. apríla 2018

Dňa 20. apríla 2018 získalo OZ Bratislavské rožky významné ocenenie udeľované primátorom hlavného mesta a Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom (BKIS).

00

Slávnostné podujatie sa konalo v Primaciálnom paláci pri príležitosti Bratislavských mestských dní a OZ Bratislavské rožky na ňom reprezentovali jeho podpredseda Árpád Korpás a jedna z jeho najaktívnejších členiek Mária Ziff.

03

Okrem nášho občianskeho združenia si ocenenie z rúk primátora Bratislavy Iva Nesrovnala a riaditeľa BKIS Vladimíra Greža prevzali aj viacerí turistickí sprievodcovia, odborníci či tím pod vedením Juraja Šedivého, zastrešujúci projekt Pamäť mesta Bratislavy (www.pammap.sk), s ktorým OZ Bratislavské rožky úzko spolupracuje.

04

Ako sa v laudáciu uvádza, aj OZ Bratislavské rožky sa výraznou mierou podieľa na formovaní pozitívneho obrazu Bratislavy. V mene vedenia a členov občianskeho združenia sa za ocenenie poďakoval Árpád Korpás. Zároveň dodal, že toto nie je len uznaním odbornej a popularizačnej činnosti združenia, ale aj jeho snahy prispievať k rozvíjaniu spolupráce a mierového spolunažívania medzi komunitami v meste. Podpredseda zároveň zablahoželal ďalším oceneným.

02

Občianske združenie Bratislavské rožky založilo niekoľko nadšencov žijúcich v Bratislave a milujúcich Bratislavu. Svoju organizáciu pomenovali podľa presláveného sladkého pečiva, ktoré bolo symbolom multikultúrnej Bratislavy na prelome 19. a 20. storočia. Cieľom združenia je ochrana historických a kultúrnych hodnôt mesta a odovzdávanie cenných a zaujímavých informácií a poznatkov ďalším generáciám Bratislavčanov, ako aj všetkým záujemcom o históriu a kultúru.

OZ Barožky

Fotografia: BKIS

Podporili nás

Don`t copy text!