Bratislavské rožky a PamMap.sk digitalizujú ďalšiu vzácnu pozostalosť

Správy
31. júla 2018

Gergő Holényi z Veľkého Medera poskytol OZ Bratislavské rožky vzácnu rodinnú pozostalosť.

„Rozsiahla zbierka obsahuje fotografie a dobové dokumenty, ktoré patrili dvom starým bratislavským rodinám: Holényiovcom a Hackenbergerovcom. Na svetlo sveta sa dostali doposiaľ neznáme kabinetky z fotoateliéru Edeho Kozicsa; vskutku unikátne sú zábery z „výjazdov” bývalého Bratislavského veslárskeho spolku, no súčasťou vzácneho dedičstva sú aj doteraz neznáme pohľady na mesto,“ prezradil spoluzakladateľ OZ Bratislavské rožky Sándor Papp ml.

00

Gergő Holényi  a Sándor Papp ml

Digitalizáciu rodinnej pozostalosti, ktorá bude v plnom rozsahu sprístupnená v rámci databázy www.pammap.sk, zrealizuje platforma Pamäť mesta Bratislavy, pracujúca pod vedením doc. Juraja Šedivého.

01

Rodinná pozostalosť fotografií v jednom kufri

03

Hromadná plavba bývalého Bratislavského veslárskeho spolku na Dunaji pri Pečni

Pamäť mesta Bratislavy (PamMap) je projekt, ktorý sprístupňuje dejiny mesta a jeho obyvateľov odborníkom aj laikom v modernej – elektronickej – podobe, a to nielen prostredníctvom tradičných historických prameňov, ale aj obrazových a vecných pamiatok.

Sándor Papp ml.

Podporili nás

Don`t copy text!