Chatam Sofer

Dátum: 29. októbra 2019
Čas: 18:00
Miesto: Múzeum mesta Bratislavy, Apponyiho palác, Faustova sieň
Spoluorganizátor: Múzeum mesta Bratislavy
Hosť: Viera Kamenická
Cyklus: Prechádzky starým Prešporkom
Jazyk prednášky: slovenský
Vstupné: 2,- €, pre členov OZ Bratislavské rožky bezplatné

… jeho cnostné meno patrí k najvýznačnejším… Chatam Sofer

Prednáška pri príležitosti 180. výročia úmrtia Chatama Sofera.

Príbeh prísne ortodoxného rabína, ktorý svojím celoživotným dielom trvalo ovplyvnil príslušníkov prešporskej ortodoxnej židovskej komunity aj mnohých židovských vzdelancov v Európe i v zámorí.

Jeho autorita pretrváva aj do súčasnosti. Miesto jeho posledného odpočinku sa stalo pútnickým miestom židovských veriacich z celého sveta a objektom záujmu návštevníkov mesta.

Podporili nás

Don`t copy text!