Dvory a usadlosti bratislavských predmestí

Dátum: 25. júna 2019
Čas: 18:00
Miesto: Múzeum mesta Bratislavy, Apponyiho palác, Faustova sieň
Spoluorganizátor: Múzeum mesta Bratislavy
Hosť: Ivor Švihran, vlastivedný sprievodca M_P_ BA po Bratislave a okolí
Cyklus: Prechádzky starým Prešporkom
Jazyk prednášky: slovenský
Vstupné: 2,- €, pre členov OZ Bratislavské rožky bezplatné

Jurajov dvor, Janíkov dvor, Šprinclov majer, Ketelec, či Poľný mlyn sú známe názvy lokalít v Bratislave. Príďte sa dozvedieť viac o ich histórií!

S tereziánskymi reformami sa v krajine okolo Prešporka objavilo veľké množstvo hospodárskych dvorov, majerov a usadlostí, ktoré zakladali šľachtici ale aj bohatí veľkostatkári. Mnohé slúžili ako chovy zvierat, iné aj ako letné rezidencie a vily.

Rýchlo sa rozvíjajúce mesto v dvadsiatom storočí spôsobilo zánik väčšiny týchto usadlostí, ktoré vytvárali charakter predmestskej krajiny. Aké dejiny skrývajú najvýznamnejšie z hospodárskych dvorov a čo z nich zostalo dodnes.

Na prednáške si ozrejmíme históriu usadlostí Eleonórin dvor, Falbov dvor, Františkov dvor (, Janíkov dvor, Jurajov dvor , Laurin majer, Leopoldov majer, Ketelec, Micherov majer vo Vlčom hrdle, Pálffyho majer, (, Poľný mlyn , Prámsky dvor, Šprinclov majerm, Žabí majer.

Podporili nás

Don`t copy text!