Imrich Esterházy a jeho mecenášske aktivity v Prešporku

Dátum: 20. marca 2024
Čas: 18:00
Miesto: Pistoriho Palác
Spoluorganizátor: Pistoriho Palác
Hosť: Dominika Zbončáková
Cyklus: Prednášky s OZ BArožky. Bratislava, Pressburg, Pozsony
Jazyk prednášky: slovenský
Vstupné: Vstupné: 2,- €, pre členov OZ Bratislavské rožky bezplatné

Jazyk prednášky: slovenský
Vstupné: 2,- €, pre členov OZ Bratislavské rožky bezplatné
Organizátori: Občianske združenie Bratislavské rožky – Pozsonyi Kifli Polgári Társulás; Pistoriho palác – Staré Mesto

Ostrihomský arcibiskup a uhorský prímas Imrich Esterházy sa v dejinách Bratislavy zapísal predovšetkým ako jeden z najvýznamnejších mecénov umenia v 18. storočí. Vďaka jeho nemalej finančnej podpore a správne načasovaným rozhodnutiam vzniklo v Bratislave mnoho dôležitých
umeleckých diel, ktoré môžeme v meste dodnes obdivovať. Tematická prednáška predstaví okrem klúčových diel vynikajúcich umelcov, ktorí motivovaní štedrou plácou do mesta prichádzali, aj prímasov život, či okolnosti, ktoré vznik niektorých diel sprevádzali.

Podporili nás

Kalendár podujatí

Don`t copy text!