Ondrejský cintorín

Dátum: 26. novembra 2019
Čas: 18:00
Miesto: Múzeum mesta Bratislavy, Apponyiho palác, Faustova sieň
Spoluorganizátor: Múzeum mesta Bratislavy
Hosť: PhDr. Viera Obuchová, CSc.
Cyklus: Prechádzky starým Prešporkom
Jazyk prednášky: slovenský
Vstupné: 2,- €, pre členov OZ Bratislavské rožky bezplatné

O našom obľúbenom cintoríne prehovorí dr. Obuchová, ktorá ho pred viac než 40 rokmi pomáhala zachraňovať! Úvod bude venovaný rokom 1975 – 76, kedy sa začali vykonávať výskumy Ondrejského cintorína (ako aj evanjelického Cintorína pri Kozej bráne), a to z hľadiska historického, umelecko-historického a prieskumu i vyhodnotenia zelene. Boli podmienené prebudovaním cintorína na park, aby sa zvýšil počet m² na Bratislavčana. Ondrejský cintorín vznikol na začiatku 80. rokov 18. storočia a prostredníctvom mnohých fotografií, plánov a kresieb bude prezentovaný jeho historický vývoj a významné osobnosti, ktoré sú na ňom pochované. Nachádzajú sa tam aj vzácne náhrobníky, hodnotné z umelecko-historického hľadiska. Súčasťou prednášky však budú i niektoré nové poznatky k Ondrejskému, ale aj k iným bratislavským cintorínom, ktoré dr. Obuchová neuviedla ani v jednom z vydaní svojej publikácie Ondrejský cintorín.

Podporili nás

Don`t copy text!