Peter Buday: Pamiatková starostlivosť v Prešporku

Dátum: 21. februára 2024
Čas: 18:00
Miesto: Pistoriho Palác
Spoluorganizátor: Pistoriho Palác
Hosť: Mgr. Peter Buday, PhD
Cyklus: Prednášky s OZ BArožky. Bratislava, Pressburg, Pozsony
Jazyk prednášky: slovenský
Vstupné: Vstupné: 2,- €, pre členov OZ Bratislavské rožky bezplatné

Bratislava má zvláštne miesto v dejinách ochrany pamiatok v bývalom Uhorsku. Bola rodiskom a pôsobiskom jej priekopníkov (Franz Florián Rómer, Jozef Könyöki), mestom spolkov, ktoré si za cieľ vytýčili ochranu kultúrneho dedičstva a tiež mestom, ktoré ochotne investovalo do záchrany a obnovy svojich historických dominánt. Dialo sa tak aj vďaka takým všestranným osobnostiam, ako boli historik Ortvay, archivár Batka, múzejník Helmár, mestský účtovník Kemény či arcivojvodkyňa Izabela. Prednáška si bude všímať ich aktivity na poli ochrany miestnych pamiatok, ako aj pozadie renovácií vybraných stavieb od 60. rokov 19. storočia do čias prvej svetovej vojny. Pozrieme sa na obnovu Dómu, rekonštrukciu veží kostolov františkánov a klarisiek, zámery súvisiace s oživením hradného areálu, dostavbu východného krídla Starej radnice ako aj na menej známe kroky týkajúce sa obnovy historických objektov vyhliadnutých pre fakulty a pracoviská Alžbetinej univerzity.

Podporili nás

Don`t copy text!