Po stopách Antona Normana Brandla (v maďarskom jazyku)

Dátum: 15. septembra 2019
Čas: 14:00
Miesto: Župné námestie
Hosť: István Hornyák
Cyklus: Tematické prechádzky
Jazyk prednášky: maďarský
Vstupné: dobrovolné

Ak sa vydáme po bratislavských stopách Antona Brandla, sme nevyhnutne konfrontovaní so skutočnosťou, ktorú vo svojom článku o Fadruszovi nedávno prezentoval aj István Hornyák: ľudia ešte dokážu ako-tak identifikovať, koho jednotlivé sochy na verejných priestranstvách zobrazujú, no o ich tvorcoch už nemajú ani tušenia.

Mená mnohých sochárov upadli do zabudnutia aj preto, lebo sami nepovažovali vždy za dôležité signovať svoje diela. Náhrobok či sochu pri ceste ani samotný sochár pravdepodobne nepokladal za svoje vrcholné dielo, no poslúžilo mu na to, aby z honoráru, ktorý zaň dostal, na istý čas zabezpečil rodinu.

Podobne na tom mohol byť aj Anton Brandl, ktorý po absolvovaní Akadémie umení vo Viedni a po krátkom pobyte v Trnave zakotvil v roku 1844 v Prešporku, kde ako sochár a prešporský občan takmer polstoročie uspokojoval zákazky zblízka i zďaleka.

Niektoré fakty o jeho živote sú nám známe, mnohé sú však aj naďalej zahalené rúškom tajomstva. Možno sa nikdy nedozvieme, ako zápasil s pieskovcom, mramorom či s drevom, no určite stojí za to ďalej pátrať po dielach tohto majstra, ktorého ruky vytvorili o. i. sochu sv. Štefana na priečelí kostola kapucínov či sochu Artemis, skromne učupenú pri dekoratívnom schodisku Primaciálneho paláca.

Podporili nás

Don`t copy text!