Putovné zhromaždenia uhorských lekárov a prírodovedcov v BA / 1865, 1907

Dátum: 3. októbra 2023
Čas: 18:00
Miesto: Pistoriho palác, Štefánikova 25
Spoluorganizátor: Pistoriho Palác, Staré Mesto
Hosť: MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil., historik medicíny
Cyklus: Prednášky s BArožkami v Pistoriho paláci
Jazyk prednášky: slovenský
Vstupné: 2,- €, pre členov OZ Bratislavské rožky bezplatné

Hnutie putovných schôdzí lekárov a prírodovedcov založené r. 1841 v Pešti malo charakter spolku bez stáleho členstva. Záujemci putovali každý rok do iného mesta Uhorska alebo Sedmohradska. V poradí na 11. zhromaždenie r. 1865 – počas Bachovho absolutizmu schôdze boli zakázané – putovali do Bratislavy, kde sa už rokovalo v siedmych sekciách. Senzáciou bola prednáška hosťa z Prahy, (J.E Purkyne). Pri príležitosti 50. výročia (1865-1905) r. 1907 bolo stretnutie znovu v Bratislave. (Prednáška bude kronikou týchto podujatí na základe mojej kandidátskej dizertačnej práce z r. 1997.)

Facebook pozvánka: https://www.facebook.com/events/2425590380947669

Podporili nás

Don`t copy text!