Rekviem za Suché mýto

Dátum: 10. decembra 2019
Čas: 18:00
Miesto: Múzeum mesta Bratislavy, Apponyiho palác, Faustova sieň
Spoluorganizátor: Múzeum mesta Bratislavy
Hosť: JUDr. Ján Vyhnánek, PhD.
Cyklus: Prechádzky starým Prešporkom
Jazyk prednášky: slovenský
Vstupné: 2 €, pre členov OZ Bratislavské rožky bezplatné

Suché mýto, kedysi pulzujúca tepna mesta. Dôležitý spojovník s jeho predmestiami, miesto bežných ľudských osudov, priestor, kadiaľ chodila prvá mestská električka. Svoj život s ním spojili tradičné osobnosti ako Bäumler, Martinengo, Kesselbauer, Schwappach či Kästner. Pojmy ako Modrá guľa, Fajka, Astoria či Royal výrazne formovali genius loci tohto miesta, z ktorého dnes neostalo takmer nič.

 

Podporili nás