Židovský ortodoxný cintorín v Bratislave (pre členov OZ Bratislavské rožky)

Dátum: 27. októbra 2019
Čas: 10:00
Miesto: Žižkova 1860/36
Spoluorganizátor: Židovská náboženská obec Bratislava
Hosť: Maroš Borský
Cyklus: Tematické prechádzky
Jazyk prednášky: slovenský
Vstupné: 3 €

Tematická prechádzka je organizovaná pre členov Občianskeho združenia BArožky. Kapacita je obmedzená (50 osôb). Na prehliadku je potrebné prihlásiť sa do 20.10.2019 na adrese bartosovicova@bratislavskerozky.sk.

Prehliadka areálu židovského cintorína, ktorý sa používa nepretržite už 173 rokov. Areál má rozlohu 4,4 hektára a vyše sedemtisíc hrobov. Sú tu pochovaní významní rabíni a osobnosti židovskej komunity. Dom smútku je poprednou pamiatkou medzivojnovej modernej architektúry na Slovensku.

Na podujatí získané finančné prostriedky Židovská náboženská obec a OZ Bratislavské rožky poskytne ako príspevok na údržbu areálu.

Prechádzka sa realizuje s podporou Ars Bratislavensis.

Podporili nás

Don`t copy text!