Maďarská Bratislava ponúka pravidelné sprevádzanie po meste a turistické služby

Maďarská BA
2. marca 2018

Maďarský sprievodca po Bratislave Árpád Korpás je zároveň podpredsedom OZ Bratislavské rožky a jedným z iniciátorov nového projektu Maďarská Bratislava (Magyar Pozsony). V tejto súvislosti sme mu položili niekoľko otázok.

Čo sa skrýva za názvom Maďarská Bratislava?

Projekt sme pomenovali podľa dávnejšej iniciatívy s podobným názvom. Išlo o databázu maďarských organizácií, inštitúcií a spoločností v Bratislave, ktorej obsah sa však časom prestal aktualizovať. Profil našej webovej stránky www.magyarpozsony.hu je iný. Ponúka sprievodcovské služby maďarsky hovoriacim návštevníkom mesta.

01a

Samozrejme, to neznamená, že sa nebude snažiť, aby sa z nej postupne stal aj akýsi integračný bod, no jej hlavným poslaním je ponúkať jednotlivcom i skupinám pravidelné prehliadky mesta v maďarskom jazyku. O projekte sme začali uvažovať so spoluzakladateľom OZ Bratislavské rožky Sándorom Pappom ml. a následne vznikla webová stránka www.magyarpozsony.hu.    

 

Je o takýto projekt záujem?

Určite áno, veď v poslednom čase prichádza do Bratislavy stále viac turistov nielen z Maďarska, ale aj z iných oblastí Karpatskej kotliny obývaných príslušníkmi maďarskej národnosti. Neraz som videl, ako sa skupiny maďarských turistov túlajú bez sprievodcu a bez bližších informácií po meste, pretože návšteva Bratislavy bola len medzizastávkou a v bývalom hlavnom meste Uhorska, ktoré bolo zároveň aj korunovačným mestom a dejiskom krajinských snemov, pre nich nezorganizovali žiaden program. Bratislava je s uhorskými (maďarskými) dejinami a kultúrnohistorickými udalosťami neoddeliteľne spätá a ako jedno z najdôležitejších miest Maďarov žijúcich na Slovensku má aj svoj maďarský svet.

 

Aká je filozofia Maďarskej Bratislavy?

Podľa mňa je dôležité, že prehliadky organizujeme v maďarčine, no vždy predstavujeme nielen maďarské súvislosti v živote Bratislavy, ale zmieňujeme sa aj o nemeckých, slovenských, židovských, chorvátskych a iných tradíciách a hodnotách, ktoré po stáročia významnou mierou formovali podobu mesta. Nezabúdame ani na tragické udalosti, ale zastávame názor, že turistický ruch by mal slúžiť mierovému spolunažívaniu a vzájomnej tolerancii. Súčasne pozitívne vnímam sprievodcovské webstránky a projekty podporujúce kultúrne či alternatívne prehliadky v ďalších európskych mestách, o. i. aj v Budapešti.

56

Súčasne pozitívne vnímam sprievodcovské webstránky a projekty podporujúce kultúrne či alternatívne prehliadky v ďalších európskych mestách, o. i. aj v Budapešti.

 

Aké prehliadky ponúka Maďarská Bratislava?

Ako slogan na našej webovej stránky napovedá, nie je to len korzovanie po korunovačnom meste. Pravdou je, že väčšina prehliadok má všeobecný a podľa možnosti čo najkomplexnejší charakter. Samozrejme, snažíme sa v rámci nich spomenúť každú dôležitú maďarskú súvislosť. Ale Bratislava predstavuje ideálnu pôdu aj na tematické prechádzky, kde sa zameriavame na určitú tému, resp. tematický okruh.

014

Naša ponuka sa rozširuje aj v tomto smere. Na požiadanie sa počas prechádzky venujeme bratislavskému kontextu revolúcie 1848/49, vzťahu Sándora Petőfiho, Istvána Széchenyiho, Lajosa Kossutha a ďalších významných dejateľov k Bratislave, bratislavským sakrálnym pamiatkam, ale napr. aj téme bunkrov československej armády medzi dvoma svetovými vojnami na území Petržalky.

Tematické prehliadky sú čoraz populárnejšie aj v Bratislave. 

Áno, veľký záujem zaznamenávame aj na maďarských tematických prechádzkach OZ Bratislavské rožky, na ktorých sa pravidelne zúčastňujú desiatky záujemcov – a už to nie sú len Bratislavčania, ale aj maďarskí návštevníci z južného Slovenska a Maďarska či dokonca Slováci ovládajúci maďarčinu.

00

OZ Bratislavské rožky každoročne zverejňuje harmonogram tematických prechádzok v maďarskom jazyku, no ich termíny nemusia vždy vyhovovať návštevníkom zo vzdialenejších miest. Potenciálni návštevníci si tak budú môcť dohodnúť individuálny termín cez projekt Maďarská Bratislava.

Čo ponúka Maďarská Bratislava tým, ktorí nechcú navštíviť mesto s „autobusovým zájazdom“?

Okrem autobusových zájazdov sa u mňa hlási aj čoraz viac záujemcov, ktorí chcú prebrázdiť mesto individuálne, vo dvojici alebo v menšej skupine. A práve to je jeden z dôvodov, ktorý nás viedol k spusteniu projektu Maďarská Bratislava. O sprievodcovské služby často žiadajú manželské páry alebo biznismeni prechádzajúci cez mesto.

Kde sa môžu záujemcovia o maďarskú prehliadku Bratislavy prihlásiť?

Cestovné kancelárie, organizátori autobusových zájazdov a ďalší záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý nájdu na našej webovej stránke.

OZ Bratislavské rožky

Podporili nás

Don`t copy text!