Prechádzka starým a novým Zuckermandlom

Tematické prechádzky
27. septembra 2022

V nedeľu 18. septembra 2022 sme sa v rámci našich tradičných špacírok vybrali do uličiek Zuckermandla. Z tejto v minulosti malebnej podhradskej osady nám do dnešných čias ostalo len torzo. Jej históriu a genia loci však možno cítiť z každého kameňa, a to doslova. Lebo Zuckermandel sa nachádza v bývalom kameňolome, na úpätí hradného brala, s ktorým je neodmysliteľne prepojený rovnako ako so samotným hradom. Špacírkou s názvom „Zuckermandel – kontrast histórie a moderného mesta“ nás sprevádzala Andrea Turanská. Napriek nepriaznivému počasiu nás pani sprievodkyňa previedla históriou tejto časti mesta a za jej fundovaný a informáciami nabitý výklad srdečne ďakujeme. Aj samotní návštevníci ocenili výber témy a množstvo informácií, ktoré sa počas prechádzky dozvedeli.

Ako samostatná osada vznikol Zuckermandel v 16. storočí. Po bitke pri Moháči si kráľ Ferdinand Habsburský zvolil za svoje sídlo v Uhorsku Bratislavský hrad a nechal ho prestaviť. Táto udalosť do mesta pritiahla mnoho remeselníkov, ktorí sa usadili v blízkosti hradu, na dôležitej obchodnej ceste smerom na Devín a Marchegg. Obchodná cesta vedúca cez Zuckermandel sa stala predpokladom pre rozvoj pivovarníckeho a hostinského odvetvia. Samotná poloha obce pri Dunaji zase predurčovala usadenie sa rybárov a lodníkov. Postupne sa rozrastajúca osada zažila veľký rozmach začiatkom 18. storočia, kedy získala trhové práva. Prisťahovali sa sem zámožné rodiny, ktoré si tu vybudovali nové sídla, vznikli nové ulice. Toto obdobie sa spája s menami ako  Franz Xaver Messerschmidt, Wolfgang von Kempelen či Chatam Sofer.

Keďže Messerschmidtov dom už kvôli povojnovým asanačným rozhodnutiam nestojí, jeho osud, rovnako ako aj osud jeho legendárnych „charakterových“ hláv sme si predstavili pri zbierke ich zmenšených kópií na dnešnom Námestí Franza Xavera Messerschmidta. Na rozdiel od neho, na hádam najznámejšieho židovského rabína, Chatama Sofera, sa nám pamiatka v Zuckermandli zachovala dodnes. Preto sme sa vrátili aj k osudom židovského obyvateľstva, hrôzam 2. svetovej vojny a príbehu vzniku dnešného pamätníka Chatama Sofera.

Vďaka historickým mapám sme si ukázali, kde sa nachádzal Kempelenov vodovod na hrad, ako asi vyzeralo samotné nábrežie pred reguláciou Dunaja, či koľko ulíc a domov sa navždy stratilo regulačnými rozhodnutiami z povojnového obdobia. Dokonca i výstavba tunela má zaujímavú históriu a opomenúť sme nemohli ani súvislosti s výstavbou dnešných moderných blokov. Práve tie totiž neodpustiteľne zahatali výhľad na hradné bralo.

Keď sa záverom prehliadky spustil dážď, my sme sa už ukrývali v bezpečí podhradského kostola Najsvätejšej trojice. Vďaka ústretovosti pána farára Thurza sme si mohli pozrieť dokonca aj priestory bývalej fary, ktorá sa spája s obľúbeným podhradským farárom, Karolom Scherzom. Než sme si rozpovedali jeho príbeh, bolo po daždi…

A tak sme sa plní dojmov opäť pobrali každý svojou cestou – spracovať nové informácie a emócie, ktoré s nimi priplávali.

OZ BArožky

Fotografie: Braňo Bibel

Podporili nás

Don`t copy text!