Prehliadka Dómu sv. Martina (fotoreportáž)

Tematické prechádzky
29. novembra 2013

V sobotu sme absolvovali prehliadku bratislavskej pýchy, Dómu sv. Martina. Jeho jedinečnú atmosféru sme si vychutnali v sprievode tej najpovolanejšej osoby – biskupa Jozefa Haľka.

Početnému publiku pútavým spôsobom porozprával o osudoch dómskeho oltára, bratislavských korunováciách či jazdeckej soche sv. Martina. Z prvej ruky sme sa tiež dozvedeli, ako pred niekoľkými rokmi v krypte pod presbytériom opätovne objavili hrob arcibiskupov Pázmánya a Lippaya. A keďže čas bol neúprosný a Dóm veľký, ponúkol nám doc. Haľko možnosť usporiadať pokračovanie prehliadky.

Ďakujeme Jozefovi Haľkovi i farnosti za ústretovosť pri organizovaní prehliadky a tešíme sa na jej ďalšiu časť po Novom roku!

003

 Ľudia sa postupne schádzali.

 

006

 Prehliadka začala v presbytériu.

 

007

 Čo je to tam hore?

 

008

Časť z nás si vyskúšala, aké je to sedieť v kanonických stallách. 

 

010

 Serafíni na hlavnom oltári nesú korunu.

 

012

 Ktovie, či anjeli tušia, že zoznam kráľov pod nimi je nepresný.

 

015

 Svätí Štefan, Martin a Ladislav z vitráže dohliadajú na poriadok v chráme.

 

019

Naskytli sa nám aj takéto pekné pohľady. 

 

023

 Prísny Rigeleho Pázmány (1914) nesie svojho Sprievodcu k Božej pravde.

 

024

Turkobijec Mikuláš Pálffy (1601) drží stráž neďaleko Pázmánya. 

 

025

 So záujmom sme počúvali.

 

026

Baránok s krížom na kanonickej stalle. 

 

027

Pelikán symbolicky napája svoje mláďatá krvou z vlastnej hrude. 

 

028

 Pokrytecký chameleón.

 

029

 Heretická líška.

 

032

Na vrchole Vojnového oltára stoja svätí Vavrinec a Štefan pri Kristovom Božskom srdci. 

OZ BArožky

Podporili nás

Don`t copy text!