Putujúci učenci v Prešporku, 1865

Príbehy zo starej Bratislavy
22. apríla 2015

,,Konečne k nám dorazili tie slávnostné dni, ktoré sú celé týždne, ba dokonca mesiace, predmetom verejných rečí, dni, na ktoré sme sa s nezvyčajným elánom už dávno pripravovali. Zovňajšok mesta nám už týždeň hlása, že bude dejiskom nejakej netradičnej udalosti.“ – informuje nás o Prešporku v auguste 1865 Vasárnapi újság (Nedeľné noviny), obrazový týždenník Uhorska.

pozsony_multja1_1865_02-3

Na 11. zhromaždenie uhorských lekárov a prírodovedcov do niekdajšieho korunovačného mesta zavítalo z celej krajiny 568 vedcov. Význační predstavitelia vedeckého života mohli do Prešporku pricestovať zľavnenými lístkami železnicou alebo lodnou dopravou. Registrácia a zoznamovací večierok sa konal v budove Primaciálneho paláca. Pred budovou vo večerných hodinách, na počesť a pre radosť prítomných stojacich na balkóne, Prešporský spevokol zorganizoval fakľový pochod a koncert. Nasledujúci deň v Mestskej redute predseda Károly Zichy a primátor Prešporku Móric Gotl otvorili valné zhromaždenie. Po slávnostnom otvorení tajomníci Flóris (Florián) Rómer a Dr. Károly Kanka (prešporský očný lekár) prečítali prítomným pozdravné listy od rôznych vedeckých inštitúcií.

ukb-d0485418-00000001

Tajomníkom a jedným z hlavných aktérov valného zhromaždenia bol Flóris Rómer. Na kongrese taktiež zastával funkciu predsedajúceho diskusie archeologickej skupiny. Bol jedným z najaktívnejších organizátorov priemyselnej, archeologickej a umeleckej výstavy, ktorá pri tejto príležitosti bola otvorená v Grassalkovichovom paláci. Navyše bol editorom archeologickej časti katalógu výstavy. Pred Grassalkovichovym palácom bolo miesto výstavy označené vlajúcimi zástavami, čo môžeme oprávnene považovať za symbolickú ,,predzvesť“ otvorenia prešporského Mestského múzea (Múzeum mesta Bratislavy) v roku 1868.

pozsony_multja_1865_02-3

Popri iných publikáciách dostali návštevníci do daru aj pamätnú medailu. Vedeckí kolegovia pri tejto príležitosti vydali knihu s názvom ,,Prešporok a jeho okolie“, v ktorom predstavili minulosť a súčasnosť mesta. Kapitolu s názvom ,,Archeologické pamiatky Prešporku“ napísal Flóris Rómer. Účastníci tohto vedeckého a turistického ,,workshopu“ sa v jeden deň parníkom vybrali na študijný výlet do Devína, rakúskeho Hainburgu a Bad Deutsch-Altenburgu (maď. Németóvár). Nezabudnuteľným okamihom zhromaždenia mohol byť výlet archeologickej skupiny do Svätého Jura (maď. Szentgyörgy) po trase Prešporok – Trnava. Medzi chýrnymi hosťami podujatia sa nachádza aj meno významného vynálezcu, Ányosa Jedlika, ktorý prednášal o prístroji sledujúcom stretávanie svetla.

01%20(2)

Popri mnohých odborných diskusných kolokviách mali mladší výskumníci (lekári, chirurgovia, ekonómovia, prírodovedci, zoológovia, botanici, lekárnici, astronómovia atď.) dostatok času aj na zábavu, píše Vasárnapi Újság (Nedeľné noviny).

,,Mladšia generácia lekárov a prírodovedcov už v prvý deň zhromaždenia vytvorila skupinu, ktorá v miestnej strelnici usporiadala uzavretý tanečný večierok, čím chcela deklarovať, že múdry človek má vo zvyku spájať príjemné s užitočným. Na zábavu boli pozvané aj prešporské krásky, ktoré pozvanie s radosťou prijali a večierka sa vo veľkom počte zúčastnili. Radosť a dobrá nálada veru nechýbali. V každom prípade bol vkus mladých prírodovedcov chvályhodný, pretože v Prešporku chceli spoznať aj najkrásnejšie výtvory prírody, prešporské dámy.“

pozsony_1862-3

Prvý veľký zjazd uhorských vedcov sa konal v Pešti roku 1841. Jeho cieľom bolo budovanie osobných kontaktov a vzájomnej výmeny vedeckých poznatkov a skúseností. Organizátori chceli ustavičnou zmenou miesta zhromaždení dosiahnuť spoznávanie regiónu Uhorska.

,,Jazyk zhromaždenia bol maďarský, v tomto jazyku je vedená aj naša zápisnica. Klienti, zbehlí v našom jazyku, môžu svoje správy odovzdávať v domácej reči, menej zbehlí v latinčine, ale aj vo svojom materinskom jazyku.“ – píše sa v základných stanovách.

Sándor Papp ml.

Preklad: Arnold Feke

Podporili nás

Don`t copy text!