Viera Kamenická: Rozprávky zo Židovskej ulice

Bratislavské rozprávky
2. novembra 2017

V novembri vychádza ďalší diel z edície Bratislavské rozprávky. Príbehy publikácie od historičky Viery Kamenickej s názvom Rozprávky zo Židovskej ulice sú situované do zaniknutej bratislavskej židovskej štvrte. Knižka vychádza s ilustráciami samotnej autorky.

„Narodila som sa neďaleko Židovskej ulice a mnohé moje milé zážitky z detstva sú spojené s touto ulicou a jej okolím. Iróniou osudu bolo, že svoje prvé zamestnanie som zahájila fotodokumentáciou búrania neologickej synagógy na Rybnom námestí. Spoločnosť mi robili okoloidúci, diváci, z ktorých poniektorí spolu so mnou plakali. Tak, ako zanikala Židovská ulica, rozptýlili sa aj jej poslední obyvatelia a s nimi veľký kus tradičnej židovskej kultúry. Jej súčasťou sú aj rozprávky. Tie židovské vychádzajú z tisícročných skúseností, postavených na viere, na pocite spolupatričnosti, spravodlivosti, húževnatosti a vzdelaní. Zopár rozprávok vám ponúka táto skromná knižka.”

Rozprávanie sa začína v jednej z posledných pôvodných budov, ktoré stoja na Židovskej ulici, kde sú v súčasnosti prezentované predmety súvisiace so židovskou kultúrou. Predmety, ktoré sa viažu na židovské sviatky i všedné dni.

Súčasťou židovských sviatkov sú rozprávky, príbehy. Emočná sila mnohých príbehov súvisí s nenávratne zaniknutým svetom tejto časti mesta a jej obyvateľov. Veď Židovská ulica bola malý svet s vlastným životom.

01

03

Knihy z edície Bratislavské rozprávky približujú slávne osobnosti, ktoré boli nejakým spôsobom späté s dobovou Bratislavou. Cez ich životné osudy, spracované v podobe rozprávkových príbehov, môžu mladí aj starší čitatelia spoznávať históriu tohto mesta.

Kto pozná dejiny svojej vlasti, je pozornejší a vnímavejší k aktuálnemu dianiu i k svojmu okoliu. Rozprávky nás totiž nielen zabávajú, ale aj vychovávajú a podporujú osobnostný rozvoj. Deti dokážu najviac upútať príbehy, ktoré zábavnou formou prebúdzajú ich zvedavosť, pričom rozprávka môže aj potom obohacovať ich život, rozvíjať intelekt a uvádzať do pohybu ich fantáziu.

Zostavovateľkou a redaktorkou cyklu Bratislavské rozprávky je Eva Bolemant.

pomefbbanner

Prezentácia knihy sa uskotoční 14. 11. 2017 o 18.00 hodine vo Faustovej sieni Múzea mesta Bratislavy. Knihu si môžete zakúpiť na podujatiach OZ Bratislavské rožky a na Vianočných trhoch v stánku združenia na Františkánskom námestí.

OZ BArožky

Podporili nás

Don`t copy text!