BIBIANA ocenila knihu Rómer, záchranca rozprávok

Bratislavské rozprávky
12. novembra 2021

Kniha z našej edície Bratislavské rozprávky zaujala aj prísnu odbornú porotu. Tá, po náročnom rozhodovaní, udelila knihe Rómer, záchranca rozprávok ocenenie Najlepšia detská kniha roka v kategórii jeseň 2020. Výnimočné ocenenie získal autor, prekladateľka i Občianske združenie Bratislavské rožky – Pozsonyi Kifli Polgári Társulás.

O tom, ktorá kniha získa ocenenie rozhoduje odborná porota. Tvoria ju zástupcovia dvoch organizácií. Jednou z nich je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Tou druhou je Slovenská sekcia IBBY (International Board on Books for Young People, po slovensky Medzinárodná únia pre detskú knihu). Slovenská IBBY je národnou (slovenskou) sekciou Medzinárodnej únie pre detskú knihu, zriadenou pri mimovládnej organizácii UNESCO. Porotu tvoria odborníci s dlhoročnými skúsenosťami. „Knihy prihlásené do súťaže hodnotia traja členovia výtvarnej a traja členovia literárnej poroty,“ upresnila Eva Cíferská, tajomníčka výboru Slovenskej sekcie IBBY.

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti vyhlasuje každoročne až sedem rôznych súťaží a ocenení. Od roku 1991 začala, popri ocenení Najkrajšia detská kniha roka, udeľovať aj ocenenie Najlepšia detská kniha roka. Obe ocenenia porota rozdelila na kategórie podľa ročných období. „Tento rok literárna porota čítala celé leto – hodnotili produkciu za všetky prihlásené sezóny,“ priblížila spôsob práce odbornej komisie Eva Cíferská.

Pri ocenení Najlepšia detská kniha roka porota posudzuje detské knihy nie podľa obrázkov a ilustrácií, ale podľa textu. Do kategórie Najlepšia detská kniha jesene 2020 bolo prihlásených 27 kníh pre deti. Zvíťazili štyri. Jednou z nich je kniha Rómer, záchranca rozprávok, ktorú napísal Zoltán Szalay a do slovenčiny preložila Jitka Rožňová.  „Porota hodnotí literárnu úroveň prihlásených kníh, štylistiku i stvárnenie príbehu. Z tohto pohľadu ich ocenená kniha zaujala,“ objasnila Eva Cíferská rozhodovací proces.

 

Rómer, záchranca rozprávok

Rozprávkovo poňatý život archeológa, botanika a muzeológa Františka Floriána Rómera je plný krásnych myšlienok. Múdrych. Inšpiratívnych. Povzbudivých. Pre deti, aj pre dospelých. „Ja som sa v knihe zameriaval predovšetkým na bratislavské obdobie Rómerovho života. Práve toto obdobie nesie v sebe veľmi aktuálny odkaz aj pre dnešných čitateľov,“  vysvetlil autor knihy Zoltán Szalay.

Zoltán Szalay na krste knihy v Rómerov dome v Bratislave

František Flóriš Rómer (1815 – 1889) sa narodil v Bratislave (resp. vtedy v meste Pressburg/ Pozsony/ Prešporok). Študoval u benediktínov a zo začiatku pôsobil ako učiteľ. Veľké úsilie venoval ochrane slobody, histórie, prírody a pamiatok. Autor ocenenej knihy k tomu dodal: „Rómer sa totiž veľmi aktívne venoval rôznym komunitným činnostiam, svoje bohaté vedomosti využíval na zveľaďovanie a skrášľovanie svojho okolia a veľa užitočných vecí urobil aj v Bratislave.“

František Flóriš Rómer však bol v mnohých aktivitách nadčasový a pokrokový. „Takisto je celkom aktuálne, že Rómer zanietene bojoval proti dezinformáciám, ktoré sa na rôznych fórach šírili aj 19. storočí,“ doplnil Zoltán Szalay.

Čitatelia kníh, ktoré vydáva Občianske združenie Bratislavské rožky – Pozsonyi Kifli Polgári Társulás sa už mohli viackrát presvedčiť, že knihy pre deti o reálnych osobách z dejín mesta sú nielen zaujímavé ale aj odborné. Avšak, pre autorov je ich tvorba oveľa náročnejšia. „Samotné písanie trvalo niekoľko mesiacov, ale písaniu predchádzalo čítanie o Rómerovom živote. Ja som jeho meno poznal a čítal som už o jeho muzeologickej a archeologickej činnosti a jeho vzťahu k Bratislave, ale netušil som, aký to bol všestranný človek,“ zdôveril sa autor Zoltán Szalay

Kniha Rómer, záchranca rozprávok vyšla v maďarskom jazyku k príležitosti 130. výročia úmrtia Františka Flóriša Rómera. „Termín sa podarilo dodržať nielen mne, ale aj ilustrátorovi Zsoltovi Lukácsovi, s ktorým sa mi veľmi dobre spolupracovalo,“ povedal o ocenenej knihe jej autor Zoltán Szalay.

Na jeseň 2020 vydalo knihu Občianske združenie Bratislavské rožky – Pozsonyi Kifli Polgári Társulás aj v slovenskom jazyku. Prekladateľka Jitka Rožňová si spomína, že: „Práca na preklade knižky bola veľmi zábavná a postarala sa o mnoho príjemných chvíľ. Pobavila ma napr. „historka“ o vtákojašteroch v Bratislave (dobovom Prešporku) a s ňou spojená ilustrácia na obálke knihy. Je to pôvabná knižka, ktorá prekvapuje a baví od prvej strany po poslednú. Verím, že rovnako sa pri nej budú baviť aj malí i veľkí čitatelia.“

So slovenskou verziou knihy Rómer, záchranca rozprávok sme sa zapojili do súťaže Najlepšia kniha roka,“ informovala Eva Bolemant, predsedníčka združenia a zároveň šéfredaktorka edície Bratislavské rozprávky.

Podľa štatútu súťaže získava ocenenie autor, prekladateľ a vydavateľstvo. V tomto prípade je oceneným ako vydavateľ Občianske združenie Bratislavské rožky – Pozsonyi Kifli Polgári Társulás. „Máme veľkú radosť, že naša kniha Rómer, záchranca rozprávok získala toto prestížne ocenenie,“ prezradila Eva Bolemant.

Občianske združenie vydalo v edícii Bratislavské rozprávky už desať kníh pre deti o významných osobnostiach Bratislavy. Tie, ktoré sa ešte nevypredali si môžete kúpiť cez e-shop, alebo na Vianočných trhoch.

Jednou z nich je podľa odbornej poroty aj najlepšia detská kniha jesene 2020 – kniha Rómer, záchranca rozprávok.

Katarína Králiková

Podporili nás

Don`t copy text!