Bratislavská časová schránka – rokovanie o maďarskom odkaze

Správy
20. októbra 2021

Aký odkaz v maďarskom jazyku by sa mal dostať do časovej schránky, ktorá bude opätovne uložená do sochy archanjela Michala na Michalskej veži? Medzi inými aj o tejto otázke rokovali 11. novembra 2021 predstavitelia maďarských alebo sčasti maďarských mimovládnych organizácií pôsobiacich v Bratislave.

Účastníci rokovania: duchovný Zsolt Búza – Reformovaný kresťanský cirkevný zbor v Bratislave;  Ing. Zoltán Samarjay – Maďarský evanjelický cirkevný zbor v Bratislave; Izabella Jégh (predsedníčka) – MV Csemadoku v Bratislave; Jenő Görföl – Komisia pamätníka Sándora Petőfiho; Zsolt Nagy – Maďarské odborné kolégium a študentská sieť v Bratislave;  Éva Bolemant a Árpád Korpás – OZ Bratislavské rožky. Iniciatívu podporili aj Tamás Molnár – duchovný otec maďarských katolíkov v Bratislave, OZ Maďari pracujúci v Bratislave a Prešporské kasíno. V nasledujúcom období sa začnú rokovania s mestskými inštitúciami. Ďalšie detaily prinesieme čoskoro!

Michalskú bránu v Bratislave rekonštruujú, a tak prejde obnovou aj socha sv. archanjela Michala, ktorá zdobí vrchol Michalskej veže. Do jej hlavy uložili počas rekonštrukčných prác v 18. a 19. storočí kovovú časovú schránku s mestskými dokumentmi a rôznymi dobovými predmetmi. Schránku otvorili 20. októbra 2021 a jej obsah v súčasnosti skúmajú odborníci. Bratislavská samospráva, Archív mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy oslovili obyvateľov mesta, aby posielali tipy na nové odkazy, ktoré by mali byť do schránky vložené. OZ Bratislavské rožky zverejnilo 21. októbra 2021 výzvu, aby miestne maďarské organizácie a komunity spoločne iniciovali umiestnenie maďarského odkazu.

OZ BArožky

Podporili nás

Don`t copy text!