Bratislavské rožky partnerom úspešného pilotného ročníka nového školského projektu „Rodinné archívy alebo Čo zažili naši (pra)starí rodičia“

Správy
2. apríla 2022

„Rodinné archívy alebo Čo zažili naši (pra)starí rodičia“ je nový školský projekt, ktorý inicioval prof. Juraj Šedivý z Katedry archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a spolupracoval na ňom s partnermi zo Základnej školy Tbiliská, Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a aj s Občianskym združením Bratislavské rožky.

Prof. Juraj Šedivý a Dr. Ivan Chylák žiakom ZŠ Tbiliská prezentujú, aké zaujímavé môžu byť historické fotografie alebo písomnosti z rodinných archívov.

 

Občianske združenie Bratislavské rožky sa stalo partnerom pilotného ročníka nového školského projektu „Rodinné archívy alebo Čo zažili naši (pra)starí rodičia“, v ktorom žiaci ôsmych ročníkov Základnej školy Tbiliská 4 v Rači mali urobiť rozhovory s (pra)starými rodičmi, prípadne mali zistiť informácie o svojich starších predkoch.

Iniciátorom a hlavným organizátorom projektu bol prof. Juraj Šedivý, ktorý sa dlhodobo venuje dejinám Bratislavy a inicioval online portál Pamäť mesta Bratislavy. Na kurze pre sprievodcov po Bratislave sa zoznámil s PhDr. Ivanom Chylákom, ktorý učí dejepis na ZŠ Tbiliská a spoločne zorganizovali prezentáciu v jednotlivých ôsmych triedach tejto školy. Prof. Šedivý im predstavil možnosti portálu a ciele – zachytiť spomienky na zaujímavé udalosti ale aj osoby či miesta Bratislavy (a v zásade aj Slovenska či Európy). Do projektu sa zapojilo vyše 70 žiakov zo Základnej školy Tbiliská, ktorí do súťaže zaslali projekty o svojich rodinách a často pohnutých osudoch svojich predkov. Vyhodnocovali ich partneri projektu z Historického ústavu SAV (Dr. Marína Zavacká) a z Bratislavských rožkov (Peter Janoviček a Mgr. Eva Bolemant).

 

Ukážka obrazového materiálu zo žiackych súťažných príspevkov.

 

Odborná porota v zložení prof. Juraj Šedivý za katedru archívnictva a PVH, FiF UK, Mgr. Marína Zavacká, PhD za HÚ SAV, PhDr. Ivan Chylák za ZŠ Tbiliská 4 a Peter Janoviček za o.z. Bratislavské rožky nemala ľahkú prácu, kým z množstva kvalitných súťažných prác vybrala troch hlavných víťazov.

Tými sa stali: Veronika Joštová, ktorá sa umiestnila na prvom mieste, Matúš Oravec, ktorý skončil druhý a na treťom mieste sa umiestnil Matej Seják.

 

Víťazka Veronika Joštová si preberá diplom od Prof. Juraja Šedivého.

 

Matúš Oravec sa umiestnil na druhom mieste.

 

Matej Seják a zaslúžené tretie miesto v súťaži.

 

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien sa uskutočnilo podvečer 24. marca 2022 v zasadačke na Katedre archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Slávnosti sa zúčastnili štyridsiati úspešní riešitelia súťaže, ktorých práce boli ocenené pamätným diplomom, spolu so svojim pedagógom PhDr. Ivan Chylákom, ale aj niekoľkí rodičia, či starí rodičia.

 

Zúčastneným sa na domovskej pôde Katedry archívnictva a pomocných vied historických prihovoril iniciátor a organizátor súťaže Prof. Juraj Šedivý, porotkyňa a zástupkyňa Historického ústavu SAV Mgr. Marína Zavacká, PhD. a tiež Mgr. Eva Bolemant z občianskeho združenia Bratislavské rožky, ktoré do súťaže darovalo hlavnú cenu pre víťaza – tablet.

Všetci získali diplomy za úspešné riešenie a traja víťazi aj vecné ceny. Dobrou správou do budúcnosti je, že pilotný projekt by sme chceli do budúcnosti rozšíriť a zapojiť doňho viaceré (najmä stredné) školy v Bratislave. Iniciatíva by mohla založiť tradíciu, ktorá spojí generácie, pomôže zdokumentovať niektoré cenné historické pramene a možno aj inšpiruje študentov pre štúdium archívnictva či historických vied a ich rodičov podnieti, aby sa zapojili do budovanie kolektívnej pamäte nášho mesta – online prístupnej Pamäte mesta Bratislavy.

 

Pedagóg zo ZŠ Tbiliská 4 a člen poroty PhDr. Ivan Chylák pri prejave.

Naľavo členka poroty Mgr. Marína Zavacká, PhD.

Peter Janoviček

Podporili nás

Don`t copy text!