Karlovešťan František Silavecký, bratislavský fotograf

Historické osobnosti
26. marca 2017

00

František Silavecký, rok 1937

Ďalšie znalosti získaval u bratislavského mestského fotografa Jozefa Hofera, respektíve vo firme Friedl, a v spolupráci na školských prácach Jána Ladvenicu, žiaka profesora Kožehubu. Po skončení základnej vojenskej služby v roku 1929 sa zamestnal vo Vedeckých ústavoch mesta Bratislavy. Po ich zrušení zostal pracovať na Národnom výbore mesta Bratislavy. Neskôr pôsobil ako reprodukčný, štatistický a reportážny fotograf na Odbore kultúry ÚNV v Bratislave, kde viedol aj fotoarchív.

19

 Panoráma z Petržalky, rok 1938.

V októbri 1951 ho stihol rovnaký osud ako ďalších desaťtisíce administratívnych pracovníkov na Slovensku. Na základe uznesenia vlády bol preradený do výroby. Nezavážila ani skutočnosť, že v službách mesta pracoval nepretržite vyše 22 rokov. Týmto aktom skončila aj jeho fotografická kariéra na amatérskej i profesionálnej báze. Miesto jeho nového pôsobiska nie je známe.

20

Panoráma zo strechy Carlton, rok 1941.

Na svojich fotografiách zachytil mnohé významné udalosti, sugestívne, ale aj dnes už neexistujúce miesta starej Bratislavy. Významnú dokumentačnú hodnotu majú jeho snímky premeny západnej časti mesta, výstavby PKO, tunela pod hradným vrchom, Slovanskej cesty a trasy električiek do Karlovej Vsi.

10

Pred slávnostným otvorením Slovanskej cesty, rok 1949.

Obyvateľom dnešnej mestskej časti Karlova Ves jeho fotografie umožňujú spoznať podobu tejto dedinky pred jej zbúraním. Fotografie Františka Silaveckého ilustrovali knižku s názvom Bratislava, ktorú vydala Kultúrna sekcia NV mesta Bratislavy v roku 1946.

Po jeho záberoch doteraz siahajú mnohí autori článkov a obrazových publikácií o Bratislave. V Archíve mesta Bratislavy sa nachádza veľa jeho fotografií. Časť z nich bolo možné obdivovať na výstave vo Vodárenskom múzeu v Karlovej Vsi v októbri a novembri 2012. Niektoré z nich sú aj v nasledujúcom prehľade.

01

 Mestská vodáreň, pohľad od ramena Dunaja, rok 1938. 

02

Dolná časť Vodárenskej, dnes Karloveskej ulice, rok 1949. 

03

Preteky o Dunajský pohár, rok 1951. 

04

Kostol sv. Michala, rok 1950. 

05

Začiatok Vodárenskej ulice, vpravo Riviéra, rok 1950. 

06

             Dom slovenského národovca ThDr. Ferdiša Jurigu, dnes parkovisko Lidlu, rok 1950. 

07

Hostinec Riviéra, rok 1950. 

08

Pohľad od hostinca Riviéra smerom na Bratislavu. Vľavo od cesty hostinec U Slávika, vpravo mlyn na Karloveskom potoku a trafostanica vodárne, rok 1947.  

09

Pohľad z rovnakého miesta, rok 1950.

11

       Budovanie Slovanskej cesty, vľavo stará trať električky do Karlovej Vsi, rok 1949. 

12

 Budovanie PKO a Slovanskej cesty, rok 1949.

13

Slovanská cesta, stavba tunela, rok 1949.

14

Primaciálne námestie, demolácia jezuitského kolégia rok 1947.

15

Dunaj, nízky stav, rok 1947.

16

Poštová a Obchodná ulica, rok 1951.

17

Klariská ulica, rok 1938.

18

Hodžovo námestie, smer Palisády, rok 1948. 

21

Električka do Petržalky, rok 1951. 

22

Hurbanovo námestie, rok 1943. 

23

Slovanský deň na Devíne, rok 1945. 

24

Nádvorie Starej radnice, rok 1947. 

Matúš Šrámek

Podporili nás

Don`t copy text!