Historické osobnosti

Čo dal Jókaimu Prešporok?
Hudobný skladateľ, organista, klavirista a violončelista Franz Schmidt
Takmer neznámy sochár Anton Norman Brandl
Páter Scherz, otec chudobných
Bratislavský rodák Jozef Arpád Murmann (1889 – 1943). 130. výročie narodenia
Enea Grazioso Lanfranconi – posledný prešporský polyhistor
K 240. výročiu narodenia Johanna Nepomuka Hummela
Cantus – príbeh jednej sochy Pred sto rokmi zomrela Oľga Trebitschová, ktorú stvárnil sochár Alojz Rigele
Adolf Frankl – maliar vojnových hrôz miloval Bratislavu.
Prešporské spomienky na Lajosa Kossutha
Gabriel Dušinský – chemik s hudbou v srdci.
Karlovešťan František Silavecký, bratislavský fotograf
Philipp Lenard, jediný nositeľ Nobelovej ceny, ktorý sa narodil v Bratislave!
Bratislavský rodák Max Stern, jeden z najznámejších filatelistov 20. storočia.
„Veľký syn mesta“ – klavírny virtuóz Charles Foerster
Ernst von Dohnányi (1877-1960) – spomenie si Bratislava na svojho veľkého rodáka?
Karl Frajman von Kochlow – doyen prešporských hudobníkov
„Prečo píšem o Batkovi teraz…“
Joseph Kaspar Mertz (1806-1856), zabudnutý gitarový virtuóz z Prešporka
Izabela, najlepšia aristokratická fotografka
Mesto v ateliéri / ateliér v meste
Ten, čo má lavičku v Horskom parku…
Gustav Mauthner (1869-1928) – zabudnutý dobrodinec Bratislavy
„Lisztova partnerka“ Elise Schusterová (1842-1925) bývala na Kapitulskej
Ako sa nestať neurastenikom? Prečo sú ženy plné ilúzií a vysokých nárokov? Varovania prešporského odborníka spred 120 rokov – Dr. Gábor Vajna Pávai a nervozita
Hoteliér Heinrich Anton Prüger (1834 – 1898)
Známy vydavateľ Gustav Heckenast zomrel v Prešporku
Ešte raz o Fadruszovi…
Jozef Ján Csákós (1883 – 1957), kustód Múzea mesta Bratislavy
Takmer zabudnutý bratislavský cintorín
Prešporský fotograf Karl Körper (1845 – 1923)
Fotograf Josef Hofer (1883 – 1967)
Učenec, pedagóg, kňaz. Našli sme stratený portrét prešporského archeológa Floriána Rómera.
Lajos Aulich – jeden Prešporčan medzi trinástimi aradskými mučeníkmi
Zabudnutý sochársky génius Fadrusz – pohľadom ženy