Historické osobnosti

Emil Belluš – ikona slovenskej architektúry
Vnučka architekta Dušana Samuela Jurkoviča spomína. Roboty ako za dva životy
Život Antona Brandla v zrkadle nových výskumov
Henrik Hubert – zabudnutá osobnosť prešporských dejín
Friderica Derra de Moroda: Z Prešporku do Soľnohradu po stopách svetoznámej tanečnice
Juraj Družecký / Georg Druschetzky – virtuózny hobojista a tympanista
K 260. výročiu návštevy W. A. Mozarta s rodinou v Prešporku
Johann Matthias Sperger – virtuózny kontrabasista a skladateľ
Dvojité okrúhle výročie Antona Zimmermanna – kapelníka kardinála Jozefa Batthyányiho
Prvej maďarskej rozhlasovej hviezde poslali z Bratislavy revolver
Čo dal Jókaimu Prešporok?
Takmer neznámy sochár Anton Norman Brandl
Bratislavský rodák Jozef Arpád Murmann (1889 – 1943). 130. výročie narodenia
Enea Grazioso Lanfranconi – posledný prešporský polyhistor
Cantus – príbeh jednej sochy Pred sto rokmi zomrela Oľga Trebitschová, ktorú stvárnil sochár Alojz Rigele
Hudobný skladateľ, organista, klavirista a violončelista Franz Schmidt
Alexander Trizuljak – sochár, ktorý vždy vyčnieval a zanechal v Bratislave hlboké stopy
Zásluhy Ferdinanda Martinenga siahajú oveľa ďalej ako “len“ po založenie Dobrovoľného hasičského spolku
Páter Scherz, otec chudobných
Fotograf Josef Hofer (1883 – 1967)
Ovídius Faust (1896 –1972), archivár a múzejník
Hoteliér Heinrich Anton Prüger (1834 – 1898)
Známy vydavateľ Gustav Heckenast zomrel v Prešporku
Johann Nepomuk Hummel – slávny syn nášho mesta
Ešte raz o Fadruszovi…
Jozef Ján Csákós (1883 – 1957), kustód Múzea mesta Bratislavy
Karl Körper – „Souvenir de Pressbourg“
Adolf Frankl – maliar vojnových hrôz miloval Bratislavu.
„Prečo píšem o Batkovi teraz…“
Joseph Kaspar Mertz (1806-1856), zabudnutý gitarový virtuóz z Prešporka
Karl Frajman von Kochlow – doyen prešporských hudobníkov
Ernst von Dohnányi (1877-1960) – spomenie si Bratislava na svojho veľkého rodáka?
Karlovešťan František Silavecký, bratislavský fotograf
Prešporské spomienky na Lajosa Kossutha
Gabriel Dušinský – chemik s hudbou v srdci.
„Veľký syn mesta“ – klavírny virtuóz Charles Foerster
Bratislavský rodák Max Stern, jeden z najznámejších filatelistov 20. storočia.
Philipp Lenard, jediný nositeľ Nobelovej ceny, ktorý sa narodil v Bratislave!
Izabela, najlepšia aristokratická fotografka
Mesto v ateliéri / ateliér v meste
Ten, čo má lavičku v Horskom parku…
„Lisztova partnerka“ Elise Schusterová (1842-1925) bývala na Kapitulskej
Ako sa nestať neurastenikom? Prečo sú ženy plné ilúzií a vysokých nárokov? Varovania prešporského odborníka spred 120 rokov – Dr. Gábor Vajna Pávai a nervozita
Gustav Mauthner (1869-1928) – zabudnutý dobrodinec Bratislavy
Lajos Aulich – jeden Prešporčan medzi trinástimi aradskými mučeníkmi
Učenec, pedagóg, kňaz. Našli sme stratený portrét prešporského archeológa Floriána Rómera.
Zabudnutý sochársky génius Fadrusz – pohľadom ženy