Korunovačné veduty Prešporka

Prechádzky starým Prešporkom
9. mája 2019

Nový rok sme odštartovali vo veľkom štýle, prednáškou o slávnej minulosti nášho mesta, o korunováciách uhorských kráľov. Na zaujímavú púť minulosťou nás vzal naslovovzatý expert, doc. Segeš, ktorý prostredníctvom historických vedút priblížil mnohé zaujímavé detaily korunovácií.

Veduty si rozdelil na menšie časti, sekvencie, a po ich priblížení bolo dobre vidieť napr. to, ako sa publikum ruje o korunovačné súkno, či ako 9-ročnému Jozefovi I. pridržiavajú korunovačný plášť, aby ho neťahal po zemi. Doc. Segešovi ďakujeme zapútavú prednášku a veríme, že podobne vyberaným spôsobom sa budú niesť aj naše ďalšie prednášky roku 2019!

OZ BArožky

Fotografe: Braňo Bibel

Podporili nás

Don`t copy text!