Bratislavské rožky predstavujú Františkánske námestie

GENIUS LOCI
5. decembra 2016

Už takmer dva týždne sa OZ Bratislavské rožky zúčastňuje na vianočných trhoch a ako už mnohí z Vás stihli zistiť, náš stánok sa nachádza celkom na kraji radu na Františkánskom námestí.

03

Náš stánok na Františkánskom námestí.

Dobre poznáme bohatú históriu jedného z našich najstarších priestranstiev – veď vzniklo už v 13. storočí! A predsa denno-denne tráviť dlhé hodiny na tomto námestí, dýchajúcim históriu, je úplne iným zážitkom ako len krátka prechádzka v inú ročnú dobu.

svk_gmb

Rudolf Alt:Hlavné a Františkánske námestie v Bratislave, webumenia.sk

Hneď za nami sa nachádza krásny renesančný Paurov dom (č. 7). Vznikol okolo roku 1600 spojením niekoľkých gotických domov. Tam, kde dnes nájdeme Slovenskú sporiteľňu, bola v 70. rokoch 19. storočia redakcia denníka Westungarischer Grenzbote. Málokto vie, že v gotickom dome, ktorý tam stál predtým, sa ešte pred presunom na Hlavné námestie nachádzala stará prešporská radnica. V roku 1434 bol v tom istom dome ubytovaný aj kráľ Žigmund Luxemburský.

01

 Františkánske námestie okolo roku 1880. Vľavo redakcia novín Westungarischer Grenzbote.

Hneď vedľa vyúsťuje Biela ulička prostredníctvom gotického domu z prelomu 14. a 15. storočia. Nachádza sa na ňom jedna z bratislavských rarít – renesančná maliarska výzdoba, znázorňujúca robotníkov vo vinici. V roku 2002 tu otvorili múzeum nášho slávneho rodáka Arthura Fleischmanna, ktorého rodina dom obývala. Oproti (č. 8) sa nachádza objekt s empírovou fasádou, stojaci tu však už 6 storočí. Na jeho kovanej bráne sa dodnes zachovala značka zámočníckej firmy, kde vznikla: Marton L. és fia Pozsony (Marton a syn Bratislava). Začiatkom 19. storočia v ňom býval známy výrobca klavírov Carl Schmidt, ktorému sa klaňali takí klaviristi, ako boli Franz Liszt či Johann Nepomuk Hummel.

00

V ľavom dome býval Carl Schmidt, v pravom Joseph Kumlik. 

Susedí s ešte starším domom (č. 9); v jeho opornom pilieri je zabudovaná napoleonská delová guľa. Dom bol v 60. rokoch 19. storočia bydliskom Josepha Kumlika, zakladateľa Cirkevného hudobného spolku. Ktovie, čo by povedal na to, že sa priestor okolo dnes už spustnutej budovy s výrazne narušenou statikou denne stáva parkoviskom diplomatických vozidiel? Tento arogantný a primitívny prístup “nedotknuteľných“ je žiaľ už dlhé roky škvrnou námestia.

Oproti nášmu stánku sa nachádza najmladší dom námestia (č. 3). V roku 1936 si ho dal podľa projektu Artura Szalatnaia-Slatinského postaviť zlatník Izidor Frostig, ktorému po 2. svetovej vojne firmu znárodnili, vo vykonštruovanom procese ho obvinili z „ohrozenia zásobovania a devízového hospodárstva, krátenia a ohrozenia dane“ a v roku 1952 „záškodníka spoločnosti zašliapli ako hmyz“.

02

Začína sa s búraním Burgundie. Tu bude onedlho stáť Frostigov dom. 

Na tomto mieste stával odpradávna hospodársky dvor susedného františkánskeho kláštora, nazývaný Burgundia. Prízemie používali ako stajňu, na poschodí bývali laickí bratia a chudobní žiaci, ktorí mali v kláštore zadarmo bývanie i stravu. Keď neskôr dvor prešiel do svetských rúk, mala tu sídlo aj redakcia denníka Pressburger Tagblatt.

06

Koncom 19. storočia pred Burgundiou vysadil Prešporský okrášľovací spolok park. 

Keď sa od stánku pozrieme naľavo, oči sa nám stretnú s očami ženy, držiacej krčah, z ktorého v letných miestnostiach tečie voda. Socha pochádza zo začiatku 19. storočia, no samotnú fontánu postavili už v roku 1592. Ako väčšina bratislavských sôch, aj ona sa sťahovala. Najskôr ju pri úprave námestia koncom 19. storočia preniesli na nádvorie Starej radnice, odkiaľ sa len pred niekoľkými rokmi vrátila naspäť.

05

Fontána Žena s krčahom určitú dobu strávila aj na nádvorí Starej radnice. 

Mladší pomník je situovaný za naším stánkom. V roku 1933 ho vytvoril Jozef Pospíšil a venoval Aloisovi Kolískovi, spoluzakladateľovi Hudobnej školy pre Slovensko.

Celé námestie je ohraničené dvomi sakrálnymi pamiatkami. Pri pohľade zo stánku doľava vidíme v diaľke črtať sa Františkánsky kostol – najstarší fungujúci kostol v Bratislave, vysvätený už v marci 1297. Pri pohľade doprava, na hranici s Hlavným námestím a Kostolnou uličkou, stojí renesančný Jezuitský kostol, postavený v roku 1638 pôvodne pre nemeckých evanjelikov.

04

 Rudolf Alt, Franz Josef Sandmann:Pohľad na Hlavné námestie v Bratislave, webumenia.sk

V takomto príjemnom prostredí každý deň rozjímame nad históriou a predávame naše bratislavské rožky, rozprávky a kalendár s fotkami arcikňažnej Izabely.

Tešíme sa, keď sa tam stretneme aj s Vami!

OZ BArožky  

Podporili nás

Don`t copy text!