Korzovanie s kávou… a s Bratislavskými rožkami

Tematické prechádzky
25. apríla 2018

Jedno presso, prosím! – pod týmto názvom sa 22. apríla 2018 uskutočnila tematická prechádzka s turistickou sprievodkyňou Juliannou Gaál, organizovaná OZ Bratislavské rožky.

Prehliadka spojená s prednáškou, ktorá prilákala vyše sedemdesiat záujemcov, sa začala na Hodžovom námestí, neďaleko kaviarne Štefánka. Prítomných pozdravila predsedníčka OZ Bratislavské rožky Eva Bolemant, ktorá prezradila, že občianskemu združeniu sa v týchto dňoch dostalo hneď dvojnásobného uznania – 20. apríla si prevzalo ocenenie primátora Bratislavy a Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) a čoskoro mu pribudne aj ocenenie od Vlastivednej spoločnosti na ochranu kultúrneho dedičstva Pro Patria. Predsedníčka OZ zároveň s radosťou skonštatovala, že na túto tematickú prechádzku prišli aj návštevníci zo Senca, z Kráľovej nad Váhom, Holíc, Tvrdošoviec, Dunajskej Stredy, Győru a z Budapešti.

04

Julianna Gaál prítomným porozprávala, ako sa v našich končinách udomácňovala tradícia pitia kávy. Podľa historických prameňov existovali kaviarne v Prešporku už za vlády Márie Terézie, pričom výrazný rozkvet zaznamenala kaviarenská kultúra v reformnom období. K jej rozmachu prispelo aj rakúsko-uhorské vyrovnanie a medzivojnové obdobie.

Okrem Štefánky (kedysi Štefánie) priblížila aj históriu ďalších známych bratislavských kaviarní Astória, Grand či Luxor; zo súčasných sa podrobnejšie venovala kaviarni Urban House. Julianna Gaál špecifikovala aj zloženie stálych návštevníkov kaviarní v jednotlivých úsekoch dňa, ako aj umelcov a spoločenské vrstvy, ktoré navštevovali jednotlivé miesta. Neraz sa stávalo, že penzisti si priamo v kaviarňach preberali aj svoje penzie.

A keďže káva sa počas tematickej prechádzky spomínala v toľkých pádoch, po korzovaní si ju mnohí aj reálne dopriali.

00

Ďalšia maďarská tematická prechádzka OZ Bratislavské rožky sa uskutoční 27. mája 2018 (v nedeľu). Bude zameraná na architektonické pamiatky z obdobia Belle Époque (šťastných mierových čias). V septembri sa zasa zoznámime s bratislavskými palácmi a dozvieme sa, čo všetko sa v Bratislave spája s menom kráľa Mateja Korvína.

03

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

OZ Barožky

Fotografie:. Braňo Bibel

Podporili nás

Don`t copy text!