Kostol klarisiek

Tematické prechádzky
2. apríla 2015

Napriek bohatému programu, ktorý v sobotu 16. 05. 2015 ponúkla Bratislavčanom a návštevníkom mesta Noc múzeí a galérii, sa na našej tematickej vychádzke, venovanej kostolu klarisiek, zúčastnil vari historicky najväčší počet účastníkov.

Veríme, že záujemcovia si prišli na svoje, veď PhDr. Eva Trúchla, ktorú poznáme ako mimoriadne fundovanú a odborne podkutú sprievodkyňu, nezostala nič dlžná svojej profesionálnej povesti. Okrem množstva zaujímavostí o kostole a o jeho histórii sme sa dozvedeli aj to, čím je unikátna jeho štíhla päťboká veža a akými „architektonickými“ peripetiami prechádzal cez jednotlivé stáročia. Nemenej pútavý a obsažný bol jej výklad o interiéri kostola, ktorý v súčasnosti pre návštevníkov nebýva bežne otvorený a prístupný.

Dozvedeli sme sa aj to, ako sa história niektorých bratislavských vzdelávacích inštitúcií a ich odchovancov – napríklad Jána Hollého, Bélu Bartóka, Ernőa Dohnányiho, Alexandra Albrechta a Jozefa Murgaša – alebo Univerzitnej knižnice viaže ku kostolu a kláštoru klarisiek. …Nedá sa na tomto mieste opísať všetko, no tí, ktorí sa s nami na tejto vychádzke zúčastnili, to už vedia… Tešíme sa na ďalšie spoločné vychádzky, priatelia!

003

004

005

006

010

011

012

014

016

017

019

020

022

023

024

025

027

028

029

030

032

036

039

045

046

048

049

050

052

057

OZ BArožky

Fotografie: Réka Szabó

Podporili nás

Kalendár podujatí

Don`t copy text!