MARTINENGO – Na svete je ďalšia bratislavská rozprávka

Bratislavské rozprávky
15. novembra 2017

Publikácia od autorky Ivety Maronek s názvom Martinengo je v poradí siedma kniha z edície Bratislavské rozprávky. Pomocou publikácií chcú autori oboznámiť detského, ale aj dospelého čitateľa s históriou Bratislavy a so životom slávnych osobností, ktorí žili a pôsobili v tomto meste. Knižnú edíciu občianske združenie vydáva od roku 2012. Zostavovateľkou a redaktorkou cyklu Bratislavské rozprávky je Eva Bolemant.

Mladý pár mal oči iba pre seba, keď tu zrazu dobehol malý chlapček v pruhovanom modrom pulóvri a začal ťapkať ručičkami po lavičke: „Mami, mami, pozri! Aj táto lavička má tabuľku.“ Mama chlapčeka sa pohľadom ospravedlnila mladému páru za vyrušenie, no vzápätí nahlas prečítala meno na tabuľke: „Ferdinand de Martinengo.“ Keby sa lavička mohla hýbať, určite by sa chvela od vzrušenia.

Chlapček odcupital k ďalšej lavičke, opakujúc si meno Martinengo. Na prekvapenie mladého páru, meno neskomolil. Dievčina sa zahľadela na tabuľku, vytiahla mobil a vyhľadala si informácie o nositeľovi mena. S úžasom oznámila priateľovi, že sedia na lavičke človeka, ktorý bol šľachticom nielen rodom, ale aj skutkami. „Tomuto neuveríš, bol to majster šermu!“ dodala a žmurkla na svojho priateľa.

 01

Príbeh pútavou formou približuje Bratislavu 19. storočia deťom a taktiež záujemcom o históriu mesta. Známy šermiarsky majster, učiteľ, humanista, zakladateľ prvého zboru dobrovoľných hasičov Ferdinand de Martinengo zasvätil svoj život filantropii a spoločenskému rozvoju Bratislavy. Zaslúžil sa o zavedenie telovýchovy do škôl, založil viacero športových klubov. Prostredníctvom spolku Humanitas, ktorého bol zakladateľom, podporoval chudobných študentov bez rozdielu vierovyznania. 

Autorka Iveta Maronek pomocou historického príbehu pozýva detských čitateľov na pamätnú lavičku do mesta, ktoré rozkvitalo aj vďaka humanistovi. 120. výročie jeho úmrtia sme si pripomenuli v roku 2015. Knihu ilustrovala Iveta Malá.

02

Knihy z edície Bratislavské rozprávky približujú slávne osobnosti, ktoré boli nejakým spôsobom späté s dobovou Bratislavou. Cez ich životné osudy, spracované v podobe rozprávkových príbehov, môžu mladí aj starší čitatelia spoznávať históriu tohto mesta.

Kto pozná dejiny svojej vlasti, je pozornejší a vnímavejší k aktuálnemu dianiu i k svojmu okoliu. Rozprávky nás totiž nielen zabávajú, ale aj vychovávajú a podporujú osobnostný rozvoj. Deti dokážu najviac upútať príbehy, ktoré zábavnou formou prebúdzajú ich zvedavosť, pričom rozprávka môže aj potom obohacovať ich život, rozvíjať intelekt a uvádzať do pohybu ich fantáziu.

pomefbbanner

Prezentácia knihy sa uskutočnila 14. 11. 2017 o 18.00 hodine vo Faustovej sieni Múzea mesta Bratislavy. Knihu si môžete zakúpiť na podujatiach OZ Bratislavské rožky a na Vianočných trhoch v stánku združenia na Františkánskom námestí.

OZ BArožky

Podporili nás

Kalendár podujatí

Don`t copy text!