Mozart navštívil Prešporok pred 260 rokmi: Exkluzívna ukážka novej rozprávkovej knihy

Bratislavské rozprávky
11. decembra 2022

Jediná návšteva hudobného velikána Wolfganga Amadea Mozarta v Prešporku sa uskutočnila na deň presne pred 260 rokmi. O tejto ceste rodiny Mozartových, ktorá sa udiala v dňoch 11. – 24. decembra 1762, nemáme dostatok písomných dokumentov, čo otvára priestor fantázii. Autor Peter Janoviček preto túto historickú udalosť spracoval ako rozprávkovú knihu, ktorá dostala názov „Mozart, Vĺčikove Vianoce“. Knižku čitateľom prinesie na budúci rok Občianske združenie Bratislavské rožky vo svojej úspešnej edícii Bratislavské rozprávky.

 

Motív z historickej pohľadnice zobrazujúci súrodencov Mozartovcov Wolferla a Nannerl. (zdroj: Zbierka Peter Janoviček)

 

Historické pozadie návštevy

Šesťročný Wolfgang Amadeus Mozart, prezývaný aj Wolferl, pricestoval počas adventu roku 1762 spolu s otcom Leopoldom, mamou Annou Mariou a sestrou Nannerl z Viedne do Prešporku. Mali za sebou veľké úspechy, kedy počas audiencie na cisárskom dvore oslnili Máriu Teréziu a Wolferl jej dokonca napriek pravidlám dvornej etikety vyskočil do lona a objal ju, čím ju dohnal takmer k slzám. Za odmenu potom deti od cisárovnej dostali zlatom vyšívané šaty.

Malý Mozart však vo Viedni ťažko ochorel a nemohol vystupovať. Napokon na pozvanie uhorskej šľachty cestovala rodina do Prešporku. Išlo o jedinú Mozartovu návštevu Uhorska v jeho živote.

Toľko k historickým faktom, ktoré sa nám zachovali najmä vďaka podrobným opisom udalostí v listoch Mozartovho otca Leopolda. Žiaľ na detaily o návšteve Prešporku bol Leopold Mozart skúpy a preto sa nám zachovali iba zlomky informácií, ktoré navyše spísal až po návrate do Viedne. V Prešporku v tej dobe nevychádzala denná tlač, preto o tejto udalosti nemáme dostatok poznatkov.

Pamätá tabuľa na Pálffyho paláci v Bratislave. O tom, že by W. A. Mozart koncertoval práve v tomto paláci, však chýbajú dôkazy. (Autor: Robert Hofrichter)

 

Rozprávkový príbeh o malom Mozartovi

Knižný autor a publicista Peter Janoviček sa chopil témy Mozartovej návštevy v Prešporku netradičným spôsobom. Svojho hrdinu pomenoval Vĺčik (čo je slovenský ekvivalent prezývky Wolferl) a tých zopár faktov, ktoré o Mozartovcoch v Prešporku máme, zakomponoval do detského príbehu.

Knižka rozprávkovým spôsobom opisuje, ako šesťročný Vĺčik, spolu so svojou staršou sestrou Nannerl, objavujú nové a neznáme mesto – Prešporok.

Príbeh oboznamuje čitateľov s dobovým životom v meste a zároveň prináša fakty z mladosti hudobného génia. Dodnes nemáme dôkaz, že by Mozart v Prešporku skutočne aj koncertoval, jeho opis je teda výlučne dielom fantázie autora.

Na mesto udrú silné mrazy a blížia sa Vianoce. Čitatelia preto spoznajú aj vianočné zvyky starého Prešporku. Leopolda Mozarta rozbolia zuby, preto sa pobyt v meste nečakane predĺži. Napokon kupuje nový voz, pri čom mu Vĺčik trpezlivo asistuje. Týmto vozom nakoniec na Štedrý deň roku 1762 rodina odcestuje do Viedne. Jazda im po zlých cestách trvala dnes už neuveriteľných 12 hodín.

Wolfgang sa do Prešporku nikdy viac nevrátil, zato však na malebné a trochu tajomné mesto na Dunaji neskôr rád spomínal…

 

Exkluzívna ukážka pripravovanej knihy

OZ Bratislavské rožky knihu „Mozart, Vĺčikove Vianoce“ vydá na budúci rok ako súčasť svojej oceňovanej edície „Bratislavské rozprávky“. Už teraz si však môžete prečítať exkluzívnu ukážku rukopisu, na ktorom autor ešte stále usilovne pracuje:

Poštový dostavník vezúci do Prešporku okrem listov a balíkov aj rodinu Mozartovcov práve prešiel rakúske mesto Hainburg. Síce boli ešte len štyri hodiny poobede, ale slabé zimné slnko v decembri zapadalo veľmi skoro. Postilión hnal kone po Viedenskej ceste, aby sa stihli dostať k Dunaju, kým nenadíde noc. Prešli pozdĺž širokého Pečnianskeho ramena a mostom sa dostali na dunajský ostrov Bruckenau. Cesta ich ďalej viedla hustým lužným lesom, až konečne dorazili k hlavnému toku Dunaja.

Vĺčik sa zvedavo zahľadel z okienka dostavníka na mohutnú rieku pred ním a na protiľahlom brehu zbadal blikotať svetlá mesta.

Postilión popohnal záprah a pohli sa smerom k rieke.

Nachádzala sa tu kompa cez Dunaj, ktorú v Prešporku nazývali „lietajúci most“. Nešlo však o most, ktorý sa vznáša vo vzduchu, ani nič čarovné. Tento názov sa používal pre druh plavidla, ktoré premávalo po rieke a prevážalo pocestných.

Unavené kone s kočom pomaly vošli na veľkú drevenú plošinu s nízkym dnom. Prievozníci potom odrazili kompu od petržalského brehu. Plávali po mohutnom a dravom toku Dunaja, ktorého temné rozbúrené vody Vĺčika desili. Radšej odvrátil pohľad od rieky a zahľadel sa naproti na vzdialené zasnežené domčeky. Naľavo sa na kopci týčil majestátny hrad.

Skutočne pripomína obrátený stolec! pomyslel si Vĺčik, ukázal na hrad prstom a pozrel sa pritom na otca. Ten sa po prvý raz, odkedy vyrazili z Viedne, spokojne usmial a povedal:

„Vitajte v Prešporku, deti.“

Figurína Wolfganga Amadea Mozarta vo výklade obchodu v jeho rodnom Salzburgu. (Autor: Robert Hofrichter)

 

Napísanie knihy podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

BArožky

Podporili nás

Kalendár podujatí

Don`t copy text!