My sme starí Prešporáci – exteriérová výstava OZ Bratislavské rožky je prístupná do 30. mája

Správy
23. mája 2021

Do 30. mája 2021 je na nádvorí Starej radnice sprístupnená exteriérová (pop-up) výstava OZ Bratislavské rožky s názvom Ich bin ein Pressburger – Ich bin eine Pressburgerin / My sme starí Prešporáci / Régi pozsonyiak vagyunk.

Na paneloch v slovenskom, maďarskom a nemeckom jazyku ožívajú príbehy starých prešporských rodín, ktoré predstavujú ich potomkovia: Péter Aich, Mária Bertha, Mihály Brogyányi, Gergő Holényi, Peter Janoviček, Ladislav Kálmán, Zoltán Samarjay, Monika Schweighofer a Marta Sovincová.

Výstavu, ktorá zároveň odkrýva fragmenty z histórie mesta a približuje identitu starých Bratislavčanov (Prešporčanov), plánovalo OZ Bratislavské rožky zorganizovať ešte minulý rok, no pre pandemické opatrenia spojené s koronavírusom sa to podarilo až teraz. Bolo veľmi príjemné vidieť a počuť, ako prítomní na vernisáži 18. mája trávili chvíle na honosnom nádvorí dlhými a nadšenými rozhovormi.

Vyše sedemdesiat prítomných pozdravil podpredseda OZ Bratislavské rožky a jeden z kurátorov výstavy Árpád Korpás. Privítal všetkých zúčastnených a menovite predstavil účinkujúcich aj autorov, ktorí boli následne zvečnení aj na spoločnej fotografii.

Výstavu otvorila Zuzana Palicová, poverená riadením Múzea mesta Bratislavy, ktorá vo svojom príhovore uviedla, že ide o prvé podujatie na nádvorí Starej radnice od uvoľnenia pandemických opatrení. Zdôraznila, že ju spolupráca múzea a občianskeho združenia napĺňa veľkou radosťou.

Za desať rokov existencie spracovalo OZ Bratislavské rožky množstvo rodinných zbierok a pozostalostí. Z tohto hodnotného materiálu sa zrodila aj koncepcia tohtoročného pop-up projektu, za ktorý zodpovedajú kurátor Sándor Papp ml. a koordinátorka Eva Bolemant. Pod vizuálnu a grafickú podobu výstavy sa podpísala Réka Szabó.

Výstavu podporili: Fond na podporu kultúry národnostných menšín (KULTMINOR), Nadácia Tatra Banky a Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu. Partneri: Múzeum mesta Bratislavy, Pamäť mesta Bratislavy – pammap.sk.

OZ BArožky

Fotografie: Braňo Bibel

Podporili nás

Don`t copy text!