Naše tohtoročné slávnostné podujatie „Zlatý rožok“ dopadlo na jednotku (fotoreportáž)

Zlatý rožok
28. decembra 2016

Aktuálne narodeniny OZ Bratislavské rožky sme oslávili v najstaršom bratislavskom hoteli Carlton. Podujatie sprevádzal veľký záujem – konferenčná sála hotela sa zaplnila do posledného miesta. Program pozostával z niekoľkých bodov: z prednášky, prezentácie, z vyhodnotenia celoročnej činnosti združenia a zo slávnostného odovzdávania ceny „Zlatý rožok“.

07

Netradičným dejiskom poslednej tohtoročnej prednášky z cyklu Prechádzky starým Prešporkom boli priestory hotela Carlton. Naše pozvanie prijal súkromný zberateľ a jeden z najzasvätenejších znalcov starej Bratislavy Július Cmorej, ktorý sa tentoraz venoval histórii známeho pečiva. Publikum si počas jeho vynikajúcej prednášky vypočulo všetky aktuálne informácie, ktoré sa nám o bratislavských rožkoch podarilo získať.

02

Svojou prítomnosťou nás poctil aj „krstný otec dnešných bratislavských rožkov“ a významný predstaviteľ pekárskeho cechu na Slovensku Vojtech Szemes. Vďaka jeho neúnavnej snahe získali bratislavské rožky certifikát Európskej únie a od roku 2012 figurujú v Registri zaručených tradičných špecialít. Vojtech Szemes očaril prítomných svojím prejavom a jeho členstvo v našom občianskom združení, ktoré počas večera avizoval, si nesmierne vážime.

04

Po zaujímavej prednáške nasledovala prezentácia štvorjazyčného bezplatného informačného materiálu o bratislavských rožkoch, ktorý sme zostavili na základe archívnych a knižničných dokumentov a prameňov.

06

Záver podujatia patril odovzdávaniu ceny „Zlatý rožok 2015 – 2016“, ktorú od roku 2013 udeľujeme dobrovoľníkom a podporovateľom OZ Bratislavské rožky.

03

Na slávnostnom odovzdávaní ocenenia „Zlatý rožok 2015 – 2016“ nás milo prekvapil a potešil ďakovný list, ktorým nás poctila námestníčka primátora Bratislavy Iveta Plšeková. Nášmu občianskemu združeniu v ňom vyjadrila vďaku za mimoriadny občiansky prínos v oblasti rozvoja historickej pamäti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a zároveň aj za jeho propagáciu a spájanie tradičných komunít v meste. Ďakujeme za podporu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

05

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

40

41

42

43

44

45

47

48

50

51

52

54

55

56

57

58

59

60

65

Podujatie podporili Radisson Blu Carlton Hotel a pekáreň FantastiCo s. r. o., ktorým ďakujeme!

OZ BArožky

Fotografie: Braňo Bibel

Podporili nás

Don`t copy text!