Nová výstava o Hviezdoslavovom námestí z dielne OZ Bratislavské rožky bola otvorená

Správy
27. júna 2023

V stredu 15. júna 2023 sme usporiadali vernisáž našej najnovšej exteriérovej panelovej výstavy „Promenade – Sétatér – Hviezdko“, ktorú môžete navštíviť až do 29. júna 2023 na Námestí Eugena Suchoňa pred bratislavskou Redutou.

Sándor Papp ml, Peter Janoviček, Eva Bolemant

Prítomných návštevníkov vernisáže privítal riaditeľ Inštitútu Liszta Pál Venyercsan. Na vernisáži sa tiež zúčastnili jej autori, za ktorých prejav predniesol kurátor Peter Janoviček.

Prinášame jeho prejav z otvorenia výstavy:

„Milé návštevníčky a návštevníci našej vernisáže, dovoľte mi povedať pár slov v mene kolegýň a kolegov z autorského tímu panelovej pop-up výstavy „Promenade – Sétatér – Hviezdko.“

Túto výstavu pre Vás pripravili Občianske združenie Bratislavské rožky a Inštitút Liszta Bratislava. Výstava sa koná v rámci kultúrneho festivalu Viac ako sused – Týždeň maďarskej kultúry v Bratislave.

Naša exteriérová panelová výstava pripomína dejiny historicky cenného mestského priestoru v srdci Bratislavy na ktorom práve stojíme.

Trojjazyčná nemecko-maďarsko-slovenská expozícia poukazuje na multietnickú a viacjazyčnú históriu námestia, ktorým doslova prechádzali dejiny.

Po nemecky sa toto námestie volalo Promenade, po maďarsky Sétatér alebo Kossuth Lajos tér, po slovensky sa dnes volá Hviezdoslavovo námestie, či ľudovo Hviezdko. To inšpirovalo aj názov našej výstavy.

Tento priestor je významný nielen lokálne, ale aj v kontexte stredoeurópskych dejín. Okrem toho, že bol svedkom zmien politických režimov, predstavuje aj kultúrne a turistické centrum Bratislavy.

Na výstavných paneloch nájdete dôležité udalosti a fakty z dejín námestia.

Ako prvú spoznáte históriu Viedenskej električky, ktorej vlaky námestím premávali v minulom storočí.

Ide o skutočnú prešporskú legendu, ktorá začala premávku v roku 1914 a aj keď je to už dávno, čo medzi Bratislavou a Viedňou nejazdí, nikdy neupadla do zabudnutia.

Jednou z dominánt Hviezdoslavovho námestia je monumentálna budova Carltonu, najstaršieho dodnes fungujúceho bratislavského hotela, ktorý vznikol v 18. storočí. Viac o jeho dejinách sa dozviete na našej výstave.

Putovanie sôch mestom je fenoménom, ktorý snáď nie je nikde v Európe viac vypuklý ako v Bratislave. Na výstavných panelov sa dočítate o presune sôch na námestí a ich osudoch.

Nezabudli sme ani na historickú budovu SND, ktorá stojí na mieste staršieho mestského (tzv. Csákyho) divadla z roku 1776.  To bolo po viac než 100 rokoch prevádzky v havarijnom stave, preto sa ho mesto rozhodlo zbúrať a podľa projektu Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera v rokoch 1884 – 1886 nahradiť súčasnou neorenesančnou budovou.

Ďalšou témou našej výstavy sú fotoateliéry starej Bratislavy. Na výstavnom panely sa dočítate, kde sa fotografovali starí Prešporáci a ktoré fotoateliéry na námestí fungovali.

Venujeme sa tiež najvýznamnejším dejinným zvratom, ktoré sa na námestí udiali a premenám námestia v čase.  Spoznáte podoby Hviezdka na historických pohľadniciach, mapách a rôzne zaujímavosti, ktoré sú sním spojené.

Napríklad, že s Hviezdkom sa viaže aj tradícia legendárnych bratislavských rožkov. Práve tu fungovala pekáreň Scheuermann/Lauda, ktorá túto obľúbenú pochúťku Prešporákov piekla. Išlo o prvú prevádzku, ktorá Rožky v meste predávala.

Na záver sa patrí poďakovať. Táto výstava je realizovaná s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2023 v rámci programu Podpora interkultúrneho dialógu a porozumenia. Ďakujeme!

Dovoľte mi teraz symbolicky otvoriť našu výstavu, ktorej týmto prajeme veľa návštevníkov, ktorí ju v nasledujúcich dvoch týždňoch navštívia.

Pozývam Vás  teraz k panelom objavovať živý a pulzujúci vzácny mestský priestor Hviezdoslavovho námestia. Vydajte sa s nami na cestu dejinami Hviezdka a spoznajte historické a kultúrne fakty tohto multietnického srdca starého Prešporku.

Ďakujem za pozornosť. „

OZ BArožky

Foto: Daniela Bičanovská

Podporili nás

Don`t copy text!