Obrovský záujem na prezentácii knihy Hudobný sprievodca po Bratislave

Prechádzky starým Prešporkom
2. apríla 2017

Dňa 28.3.2017 sa vo viac než zaplnenej prednáškovej sále Univerzitnej knižnice na Ventúrskej ulici konala milá slávnosť, ktorú moderovala predsedníčka OZ Bratislavské rožky Eva Bolemant. Krstila sa publikácia Hudobný sprievodca po Bratislave, ktorú vydalo Hudobné centrum v dvoch dvojjazyčných mutáciách: slovensko-anglickej a slovensko-nemeckej. Takáto publikácia dosiaľ o Bratislave nevyšla. Autori Zuzana Godárová (členka OZ Bratislavské rožky) a Ján Vyhnánek (podpredseda OZ Bratislavské rožky) postupne v stručných prednáškach priblížili čriepky pútavej hudobnej minulosti nášho mesta.

 016

Rozprávanie bolo predelené hudobným sprievodom, na úvod zahrali Duo pre dvoje huslí op.70 č.1 Wolfganga Amadea Mozarta huslistka Anežka Kara Drmolová, zástupkyňa koncertného majstra Hilaris Chamber Orchestra a členka orchestra Slovenskej filharmónie spolu so sestrou Eliškou Podolskou Drmolovou, jednou zo zakladajúcich členiek Komorného orchestra ZOE.

015

Obrovský potlesk zožal iba 9-ročný fenomenálny husľový talent, prešporský Paganini Teo Gertler. Ján Vyhnánek podotkol, že v tom istom veku v tom istom paláci v roku 1820 koncertoval Franz Liszt a možno o polstoročie bude Teo Gertler spomínaný v podobnej budúcej publikácii. Teo suverénne (v prvom prípade naspamäť) predviedol diela: J. S. Bach: Koncert a – mol 1. časť; N. Paganini: Koncert D dur 1. časť; F. Schubert: Včielka.

018

Za vydavateľa Hudobné centrum o knihe prišiel porozprávať redaktor Pavol Šuška, ktorý so zápalom koordinoval spoluprácu jednotlivých členov tímu, bez ktorých by kniha nevznikla. Zhrnul okolnosti a priebeh vzniku diela, poďakoval všetkým zúčastneným. Jednotlivé kapitoly publikácie už názorne predstavili jej autori.

021

Samotný krst mal v rukách nestor bratislavských sprievodcov Zsolt Lehel, ktorý oboch autorov svojím jedinečným prístupom inšpiroval k dráhe vlastivedných sprievodcov. Originálnym spôsobom knihu pokrstil zabalením do krabice LP-vydania Lisztovho Oratória Legenda o sv. Alžbete z r. 1975, ktoré položil na viacero starších kníh, LP a CD v ním vysvetlených súvislostiach týkajúcich sa hudobnej Bratislavy.

019

Bodku za vydareným večerom vyčaril významný bratislavský gitarista Martin Krajčo, ktorý zahral 2 skladby z cyklu Bardenklänge, op. 13 bratislavského rodáka a dvorného gitaristu cisárovnej Karolíny Augusty Josepha Kaspara Mertza (1806 – 1856).

025

001

002

004

005

006

007

008

009

012

014

017

018b

020

022

023

024

026

027

028

029

030

031

032

034

OZ BArožky

Fotografie: Réka Szabó

Podporili nás

Don`t copy text!