Výsledky vyhľadávania tagu "Hudobná Bratislava"

Keď v Prešporku vládli klavíre…
Juraj Družecký / Georg Druschetzky – virtuózny hobojista a tympanista
K 260. výročiu návštevy W. A. Mozarta s rodinou v Prešporku
Johann Matthias Sperger – virtuózny kontrabasista a skladateľ
Dvojité okrúhle výročie Antona Zimmermanna – kapelníka kardinála Jozefa Batthyányiho
Dom Albrechtovcov vo finále
Hudobný skladateľ, organista, klavirista a violončelista Franz Schmidt
Vychádza slovenská verzia rozprávky Prešporský muzikmajster Batka
S prechádzkou po stopách Johanna Nepomuka Hummela sme vzdali hold nášmu rodákovi
Johann Nepomuk Hummel – slávny syn nášho mesta
Úkladná vražda pátra Feliciána (1861-1917)
TOP 10 – VTEDY A DNES: Zo starého do nového
Joseph Kaspar Mertz – prechádzka spojená s hudobným zážitkom
Po stopách Jána Batku – tematická prechádzka
Joseph Kaspar Mertz (1806-1856), zabudnutý gitarový virtuóz z Prešporka
Karl Frajman von Kochlow – doyen prešporských hudobníkov
Tematická prechádzka: Reduta (pre členov OZ Bratislavské rožky)
Ernst von Dohnányi (1877-1960) – spomenie si Bratislava na svojho veľkého rodáka?
Obrovský záujem na prezentácii knihy Hudobný sprievodca po Bratislave
Gabriel Dušinský – chemik s hudbou v srdci.
„Veľký syn mesta“ – klavírny virtuóz Charles Foerster
Tematická prechádzka: Hudobné historky zo starej Bratislavy III
„Lisztova partnerka“ Elise Schusterová (1842-1925) bývala na Kapitulskej
Gustav Mauthner (1869-1928) – zabudnutý dobrodinec Bratislavy
Nábrežím Dunaja – od mosta k mostu
Dom Albrechtovcov – bývalé a budúce centrum umenia
Hudobné historky zo starej Bratislavy – 2. časť
Ľudovít Rajter a Bratislava
Maďarská hudba v Bratislave
Mertzov Prešporok – Krajčo hrá Mertza
Legendárna Astorka