Petőfi a Bratislava – marcová prechádzka s OZ Bratislavské rožky

Tematické prechádzky
15. marca 2023

Približne deväťdesiat záujemcov sa zúčastnilo na prvej tohtoročnej tematickej prechádzke OZ Bratislavské rožky, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 200. výročia narodenia maďarského básnika Sándora Petőfiho.

Dozaista aj Sándor Vutkovich st., Rezső Szalatnai či Andor Sas, ktorí sa svojho času venovali výskumu bratislavského kultu Sándora Petőfiho, by s radosťou počúvali výklad nášho sprievodcu Árpáda Korpása. Vďaka šikovne naplánovaným trasám a precízne zostavenej prednáške nás čakal zaujímavý a obsažný program. Popri známejších literárno-kultúrnohistorických súvislostiach, ktoré vniesli viac svetla do vzťahu Sándora Petőfiho k Bratislave (dobovému Prešporku), sme spoznali i dejiská, ktoré sa dajú považovať za kultové aj z hľadiska regionálnych dejín (napr. miesto, kde stál kedysi Petőfiho „prešporský strom“, kde sa nachádzali Petőfiho obľúbená krčma v Podhradí alebo „prešporský Pilvax“ – Hollingerova kaviareň).

Všetkým záujemcom, z ktorých mnohí prišli z vidieka či zo zahraničia, ďakujeme za účasť. Zároveň všetkých srdečne pozývame na ďalšie podujatia OZ Bratislavské rožky.

Sándor Papp ml.

Fotografie: Daniela Bičanovská

Podporili nás

Kalendár podujatí

Don`t copy text!