Po stopách zabudnutých palácov – jesenná prechádzka s Bratislavskými rožkami

Tematické prechádzky
25. septembra 2023

Do hlavného mesta zavítala nielen jeseň, ale OZ Bratislavské rožky opätovne odštartovalo aj ďalší cyklus tematických prechádzok v maďarskom jazyku. Okolo 70 účastníkov pod vedením Istvána Hornyáka navštívilo paláce, ale aj ďalšie historické budovy starej Bratislavy  a pripomenulo si zabudnuté príbehy o ich zaujímavých a rozmanitých obyvateľoch.

Mestský okruh sa začal v bývalej francúzskej záhrade Aspremontovho paláca, ktorú dnes Bratislavčania poznajú pod názvom Medická záhrada. Zúčastnení si prehliadli aj slávnu Petőfiho sochu ukrytú v parku vedľa dodnes zachovaného šľachtického sídla. Ďalšou zastávkou bola niekdajšia rezidencia majiteľa továrne na kefy Karola Grüneberga a samotná budova továrne na Radlinského ulici, ktorá v priebehu rokov prišla nielen o svoje úctyhodné rozmery, ale aj výzdobu fasády. Pred Blumentálskym kostolom priblížil István Hornyák osobnosť uznávaného prešporského sochára Jána Fadrusza, ktorého dielo – pôvodný sadrový odliatok jeho známej plastiky Kristus na kríži – stále zdobí interiér kostola.

V ďalšej časti tematickej prechádzky nás čakalo aj mnoho iných architektonických zaujímavostí: funkcionalistický obytný blok Avion, budova starej štátnej nemocnice s opadávajúcou omietkou, ale aj stále pompézny letný biskupský palác, ku ktorému sme sa dostali cez Námestie slobody. Našou poslednou zastávkou mali byť Grassalkovichov palác (dnes Prezidentský palác) a jeho záhrada, ale keďže táto v súčasnosti prechádza rekonštrukciou, impozantné šľachtické sídlo sme mohli obdivovať smerom od jeho hlavného priečelia, spoza ozdobnej brány.

Záujemcom ďakujeme za účasť, otázky i mnohé príbehy, ktorými prispeli k oživeniu spomienky na vzácne historické budovy a ich niekdajších majiteľov.

Henriett Hernádi

Fotografie: Braňo Bibel

Podporili nás

Don`t copy text!