Prechádzky starým Prešporkom 2021. Populárny cyklus prednášok pokračuje v podobe krátkych filmov

Prechádzky starým Prešporkom
31. marca 2021

Prednášky Júliusa Cmoreja, Michala Duchoňa, Romana Delikáta, Petra Szalaya a Štefana Hrivňáka o starom Prešporku si môžu záujemcovia odteraz pozrieť na našom youtube kanáli. Krátke filmy s poprednými odborníkmi natočil Braňo Bibel, fotograf OZ Bratislavské rožky. Prajeme vám príjemné a zaujímavými informáciami nabité chvíle! 🙂

 

Bolo raz jedno námestie … (Osudy Rybného námestia)

Na pôvodne voľnom priestranstve medzi Podhradím a mestskými hradbami začalo po zbúraní mestských hradieb vznikať postupnou zástavbou ikonické Rybné námestie. Súčasťou námestia sa stala aj malá Dunajská zátoka, ktorá slúžila hlavne ako prekladisko rýb ako aj iného tovaru. Námestie slúžilo neskôr ako jedno z mestských trhovísk, zhromažďovacie miesto, miesto konania bohoslužieb. Aj keď názov zostal dodnes, námestie v skutočnosti zmizlo zo zemského povrchu. Prečo zmizlo ako aj ďalšie zaujímavosti o námestí sa dozviete na našej prednáške.

Hosť: Július Cmorej

Cyklus: Prechádzky starým Prešporkom

Organizátori: Občianske združenie Bratislavské rožky

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

 

Z meštianskej kuchyne Bratislavy 15.-18 storočia

Ako vyzeralo stravovanie obyvateľov Bratislavy v stredoveku a v ranom novoveku sa nám pokúsi priblížiť prednáška, ktorá vychádza predovšetkým zo štúdia mestského účtovníctva – tzv. komorných kníh mesta. Jedinečný historický prameň bude využitý ako rekonštrukcia „jedálnička“ obyvateľov mesta perspektívou hostín a pohostení, ktoré Bratislava usporiadala pre rôzne návštevy kráľovských hodnostárov, či dokonca samotných panovníkov. Pretože podstatou mestských účtov sú zakúpené suroviny na prípravu jedál, pokúsime sa na ich základe zrekonštruovať dobové trendy v konzumácii rôznych druhov jedál v širších súvislostiach so stravovaním v Uhorsku daného obdobia. Pozrieme sa na dobové odporúčania, aké jedlá sa majú konzumovať, ale tiež na spoločenský a sociálny aspekt stravovania v minulosti. Pretože jedlo neslúžilo len na zabezpečenie základných fyzických potrieb, alebo bolo dôležitým reprezentatívnym prvkom, ktoré poukazovalo na sociálny status jednotlivca. V neposlednom rade sa budeme venovať otázke zásobovania mesta bežnými, ale aj luxusnými potravinami, prípadne ďalšími potrebnými náležitosťami, ktoré sa využívali pri varení a stolovaní.

Hosť: Michal Duchoň

Cyklus: Prechádzky starým Prešporkom

Organizátori: Občianske združenie Bratislavské rožky

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

 

Banky v Bratislave

Spoznajte históriu finančníctva a bánk v starom Prešporku a v neskoršej Bratislave. Dozviete sa, ktoré historické udalosti a ako ovplyvnili bankový trh v našom meste, ale aj to, kde bola najstaršia banka v Prešporku a ako sa vyvíjali jednotlivé bankové produkty počas jednotlivých rokov. A nezabudneme ani na celebrity, ktoré tiež mali do činenia nielen s prešporskými bankami.

Hosť: Roman Delikát, člen OZ Bratislavské rožky

Cyklus: Prechádzky starým Prešporkom

Organizátori: Občianske združenie Bratislavské rožky

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

 

Architektúra vojnovej Bratislavy 

Už si nemôžeme dovoliť vybrať to, čo bolo v minulosti dobré a jednoducho to nazvať naším dedičstvom, a to zlé odložiť, považovať to za mŕtvu záťaž, ktorú čas sám pochová do zabudnutia.“ Hannah Arendtová, Pôvod totalitarizmu, 1950. Prednáška predstaví niekoľko fragmentov z čerstvo vydanej knihy Vojnová Bratislava, sledujúcej premeny architektúry a mesta budovanom v zložitých časoch druhej svetovej vojny. Bude diskutovať jednu z najťažších etapu histórie Bratislavy, počas ktorej vznikol rad nových verejných budov, boli postavené rozsiahle obytné štvrte, športoviská, ale aj koncentračné strediská a veľká časť nielen architektonickej obce mesta bola vyvraždená či deportovaná. Tieto miesta v dnešnom obraze Bratislavy stále figurujú, ale len málokto z nás si ich spája s časom, v ktorom vznikli. Znamená to, že sme obdobie druhej svetovej vojny z našich mentálnych máp mesta vytesnili, aby sme naň zabudli ako na traumu či hanbu našej minulosti? Alebo je to skôr povahou architektúry samotnej, ktorá sa maskuje a uniká jednoduchému roztriedeniu do škatuliek architektonických štýlov a tvorivých prístupov?

Hosť: Peter Szalay

Cyklus: Prechádzky starým Prešporkom

Jazyk prednášky: slovenský

Organizátori: Občianske združenie Bratislavské rožky

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

 

Firma Hubert a jej predchodcovia 

Vinohradníctvo a vinárstvo je s Bratislavou a priľahlým okolím veľmi významne prepojené už oddávna. Miestne vinohradníctvo malo svoje pády aj vzostupy, dobré roky, aj ťažké obdobia. V 19. storočí sa Európa menila a s ňou aj obchod. Vznikli dobré predpoklady pre presadzovanie inovatívnych a progresívnych projektov, napríklad aj pre zakladanie podnikov zameraných na veľkovýrobu a veľkoobchod s vínom. Pred 195 rokmi, v roku 1825, založili bratislavskí mešťania Johann Fischer a Michael Schönbauer prvú továreň na výrobu šumivého vína mimo územia Francúzska. Bola to historická chvíľa a podnikateľsky významný počin. Investícia sa vyplatila, ich víno si už krátko po etablovaní sa na trhu získalo meno a prišli aj ocenenia. V roku 1877 získala firmu rodina Hubert, ktorá nadviazala na túto tradíciu a pokračovala v úspešnom podnikaní so šumivým vínom v Bratislave.

Hosť: Štefan Hrivňák

Cyklus: Prechádzky starým Prešporkom

Jazyk prednášky: slovenský

Organizátori: Občianske združenie Bratislavské rožky

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

BArožky

Podporili nás

Don`t copy text!