Mestské divadlo v obrazoch

História
1. mája 2024

Historická budova SND stojí na mieste staršieho mestského (tzv. Csákyho) divadla z roku 1776.

Mestské divadlo v Bratislave na pohľadnici z 20. rokov 20. storočia. 

Csákyho divadlo bolo po viac než 100 rokoch prevádzky v havarijnom stave, preto sa ho mesto rozhodlo zbúrať a podľa projektu Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera v rokoch 1884 – 86 nahradiť súčasnou neorenesančnou budovou. Na jej priečelie umiestnili plastiku múzy herectva Tálie (jej autorom bol Theodor Friedl) a do oválnych otvorov nad balkónom busty J. W. Goetheho, W. Shakespeara, M. Vörösmartyho (v súčasnosti nahradená bustou W. A. Mozarta), F. Liszta a J. Katonu (ich autorom bol Wilhelm Marhenke). Priestor pred budovou dotvorili v roku 1888 Ganymedovou fontánou (autor Viktor Tilgner). Divadlo bolo otvorené 22. septembra 1886 operou Bánk bán od Ferenca Erkela, ktorú počas prvého dejstva dirigoval samotný skladateľ. Mesto

spočiatku divadlo prenajímalo nemeckým a maďarským divadelným spoločnostiam, ktoré sa v nej striedali približne po polovici sezóny.

V tunajších súboroch štartovali kariéru viaceré významné osobnosti opery a činohry, napr. dirigent Bruno Walter či herci Rudolph Schildkraut, Olga Engl a Max Pallenberg. V tomto období sa na uvedení svojich diel zúčastnili napr. svetoznámi skladatelia Johann Strauss ml., Ferenc Lehár či Emmerich Kálmán. Po vzniku Československa vedúcu úlohu na umeleckom poli Bratislavy prevzalo SND (založené 1920), ktoré v budove hrávalo najčastejšie. O jeho rozvoj sa zaslúžil predovšetkým český dirigent Oskar Nedbal, v rokoch 1923 – 30 riaditeľ SND. Popri SND v budove naďalej pôsobili aj nemecké a maďarské spoločnosti, ktoré mali vyhradené určité dni, prípadne nočné predstavenia. V medzivojnovom období tu hosťovali svetoznáme osobnosti opery (Pietro Mascagni, Richard Strauss, Ema Destinnová, Fiodor Šaľapin a i.), akoaj činohry (Henny Portenová, Felix Salten, Emil Jannings, Conrad Veidt, Luise Rainerová a i.). Po 2. svetovej vojne ostalo v budove pôsobiť iba SND, ktorého činohra sa v roku 1955 presťahovala do nového Divadla P. O. Hviezdoslava. V rokoch 1969 – 72 bolo divadlo zrekonštruované a rozšírené do Komenského námestia (projekt Rajmund Hirth), po dobudovaní Novej budovy SND (2007) hráva v historickej budove prevažne Opera SND.

Stretnutie pred budovou Národného divadla v roku 1958.

Plagát k slávnostnému otvoreniu Mestského divadla, ktoré sa konalo dňa 22. septembra 1886. Divadlo bolo otvorené predstavením opery Bánk bán od Ferenca Erkela, ktorú počas prvého dejstva dirigoval samotný skladateľ.

Na mieste dnešnej historickej budovy SND stálo už od roku 1776 mestské divadlo, ktoré dal postaviť gróf Juraj Csáky. Divadlo na fotografii C. Körpera.

Historická vstupenka do Mestského divadla.

Mestské divadlo postavené v rokoch 1884 – 86  na dobovej pohľadnici z obdobia 1. Československej republiky.

Neobaroková Ganymedova fontána od sochára Viktora Tilgnera. Jej objednávateľom bola Prvá prešporská sporiteľňa, ktorá hotovú fontánu darovala v roku 1888 mestu.

 Mestské divadlo v období Rakúsko – Uhorska.

Budova Slovenského národného divadla na dobovej pohľadnici.

Prestavba budovy SND v roku 1948.

OZ BArožky

Obrázky a fotky: OZ Bratislavské rožky, Peter Janoviček.

 

Podporili nás

Don`t copy text!